Aktualności
ZIELONA ENERGIA FOT.CANVA.COM

Słońce, wiatr i woda to źródła czystej odnawialnej energii, na które stawia Pomorze. Nadmorskie położenie, optymalna prędkość wiatru, a także dobre nasłonecznienie predysponują  województwo pomorskie  do roli krajowego lidera w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Pomorskie  jest obecnie importerem energii elektrycznej, dlatego inwestycje energetyczne, w tym energetyka odnawialna, są ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Produkcja energii w regionie zapewnia prawie 60 % jej zużycia, ponad połowa tej produkcji pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych
w 2020 r.

18,5 tys.
o łącznej mocy 125 MWe
Moc zainstalowanych turbin wiatrowych
1,1 GW
w 2020 r.
Moc zainstalowana w OZE w województwie w 2020 r.
76,1%
elektrownie wiatrowe
Wiatr

Największy udział w mocy wszystkich OZE  w województwie mają farmy wiatrowe. Moc zainstalowanych lądowych turbin wiatrowych w 2020r. wynosiła ponad 1,1 gigawata.

Potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (off-shore) w polskiej części Morza Bałtyckiego uznaje się za jeden z największych w regionie. Szacuje się, że w perspektywie do 2030 r. można zainstalować moce rzędu 6 gigawatów, a w kolejnych dekadach nawet kilkakrotnie wyższe.

Rozwój energetyki wiatrowej na morzu wymaga nowych połączeń kablowych pomiędzy obszarami morskimi i przyległymi obszarami lądowymi, a także specjalnej rozbudowy sieci elektroenergetycznych.

Słońce

Ostanie lata to czas dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Do końca 2019r. w  województwie pomorskim powstało 45 elektrowni fotowoltaicznych i 18,5 tys. mikroinstalacji w gospodarstwach domowych. Całkowita moc wszystkich elektrowni fotowoltaicznych na koniec 2020 r. przekroczyła wartość 185 megawatów.

Woda

Górski charakter pomorskich rzek umożliwia wykorzystanie energii wód płynących. Obecnie w województwie funkcjonuje 68 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 31,6 megawatów. Ponadto na terenie województwa pracuje największa tego rodzaju w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa „Żarnowiec” o  mocy 716 megawatów.

Województwo pomorskie to obszar dynamicznych zmian w zakresie infrastruktury energetycznej. Ważnym zagadnieniem stanie się w przyszłości zaawansowane zarządzanie siecią elektroenergetyczną oraz rozwój technologii informatyczno‑telekomunikacyjnych na potrzeby pomiarów i sterowania.

Rozwój OZE w województwie pomorskim jest ściśle powiązany z tempem wdrażania nowych technologii magazynowania energii, w tym wykorzystywania zielonego wodoru.

Morskie farmy wiatrowe z pewnością zmienią sposób funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego. Województwo pomorskie ma szanse w najbliższej przyszłości przekształcić się z konsumenta w eksportera energii.

Kluczową inicjatywą, którą samorząd chce rozwijać w perspektywie kilkunastu kolejnych lat rozwoju gospodarczego i energetycznego regionu jest Pomorski Klaster Offshore, funkcjonujący pod nazwą „Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku”. Funkcjonowanie klastra ma zapewnić rozwijanie kontaktów gospodarczych, ułatwiać wymianę doświadczeń oraz transfer dobrych praktyk, a także doprowadzić do przygotowania kadr dla podmiotów uczestniczących w inwestycjach związanych z budową energetyki odnawialnej na Morzu Bałtyckim.

Pomorska Dolina Wodorowa
Pomorska Dolina Wodorowa

Projekt Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych dla woj. pomorskiego to regionalna Inicjatywa firm należących do Klastra, uczelni wyższych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, mająca na celu zwiększenia udziału wodoru, jako paliwa w transportowym mikście energetycznym Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej
Pomorska Platforma Offshore
Pomorska Platforma Offshore

Celem Pomorskiej Platformy Offshore jest zwiększenie udziału pomorskich i polskich firm w procesie budowy morskich farm wiatrowych oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr do pracy w tym sektorze.

Czytaj więcej
Badania i analizy

MODEL SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ

ORE report summary

Offshore Renewable Energy

Pomorskie na lekkim gazie_raport końcowy

Rola małych i średnich portów morskich województwa pomorskiego w realizacji funkcji serwisowych względem farm wiatrowych

Zasady doboru projektów Pomorskiego Archipelagu Wysp Energetycznych

Raport EKO-INDEKS MILLENIUM – Potencjał ekoinnowacyjności regionów

Podsumowanie – możliwości budowy wysp energetycznych

Założenia do budowy wysp energetycznych w województwie pomorskim

Potencjał energetyczny gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych

Raport rola portów względem funkcji serwisowych Morskich Farm Wiatrowych

Wizja dla Bałtyku. Wizja dla Polski. Rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej wydane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Błękitno – zielona infrastruktura w łagodzeniu zmian klimatu wydane przez Fundację Sendzimira przy wsparciu Ministra ds. Klimatu RFN oraz EUKI.

Błękitno – zielona infrastruktura w łagodzeniu zmian klimatu – katalog techniczny

Raport na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Badanie i analiza zapotrzebowania na ciepłobudynków i obiektów w powiatach województwa pomorskiego z uwzględnieniem zaawansowania prac termomodernizacyjnych – ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Zasoby biomasy w województwie pomorskim, uwarunkowania przestrzenne i kierunki ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła – Poradnik dla organów Samorządu lokalnego

 

Załączniki:


Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim – Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku

 

Załączniki: