TALENTY I RYNEK PRACY
TALENTY I RYNEK PRACY FOT.CANVA.COM

Zdolność do przyciągania, rozwijania i zatrzymywania talentów to niewątpliwie jeden z kluczowych warunków konkurencyjności miast i regionów. W dzisiejszych czasach to właśnie talent decyduje o wynikach i perspektywach rozwoju wielu przedsiębiorstw.

Z myślą o przyciągnięciu na Pomorze potencjalnych pracowników spoza regionu i zza granicy powstał projekt Live more. Pomerania, którego celem jest promocja województwa pomorskiego jako atrakcyjnego miejsca do pracy, życia i studiowania. Pomorskie jako jedno z najbardziej przyjaznych miejsc do życia i pracy na mapie Polski i Europy oferuje wysoką jakość życia i dobre warunki rozwoju osobistego.

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

6685,25 zł
(czerwiec 2022 roku)
STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO
4,4%
(czerwiec 2022 roku)
LICZBA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
4123
(w latach 2020-2021)

Pod marką Live more. Pomerania uruchomiona została również platforma rekrutacyjna, która na koniec 2020r. gromadziła CV ok. 2400 kandydatów zainteresowanych pracą na Pomorzu. Z bazy korzystało w swoich działaniach ok. 60 pracodawców.

Aby zwiększyć liczbę studentów zagranicznych oraz osób pochodzących spoza województwa pomorskiego studiujących w regionie, powstała inicjatywa Study in Pomorskie. To porozumienie zawarte pomiędzy instytucjami samorządowymi oraz uczelniami, które ma się przyczynić do umiędzynarodowienia pomorskich uczelni oraz  poprawie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. W ramach działań Study in Pomorskie organizowane są cykliczne imprezy integrujące studentów zagranicznych,  wykłady, wizyty przedstawicieli europejskich uczelni oraz grupy wsparcia psychologicznego.

Konsekwentna polityka w zakresie rynku pracy a także korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości sprawiają, że sytuacja na pomorskim rynku pracy poprawia się z roku na rok. Poziom bezrobocia spadł 2,5-krotnie, a wskaźnik zatrudnienia w regionie jest wyższy niż średnia Unii Europejskiej i średnia dla Polski, w 2020r. wynosił 76,6 %. Aktywność zawodowa mieszkańców regionu rośnie. W 2020 r. współczynnik aktywności w województwie wynosił 58,4%, co uplasowało Pomorskie na 2. miejscu w kraju po województwie mazowieckim.

Pomorskie zajmuje także trzecie miejsce w kraju pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto, które wynosi 6685,25 zł.

Samorząd województwa pomorskiego cały czas podejmuje działania aktywizujące osoby bezrobotne w każdym wieku, wspiera przedsiębiorców w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników i dofinansowuje szkolenia dla osób chcących poszerzyć swoje kompetencje.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Czytaj więcej
Study in Pomorskie
Study in Pomorskie

Study in Pomorskie to dobrowolne porozumienie pomiędzy instytucjami samorządowymi i akademickimi, którego celem jest wspieranie działań służących umiędzynarodowieniu pomorskich uczelni, poprawie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz przyciąganie talentów do regionu.

Czytaj więcej
Live more. Pomerania
Live more. Pomerania

„Live more. Pomerania” to projekt, którego celem jest przyciągnięcie na Pomorze potencjalnych pracowników, osób spoza regionu i zza zagranicy, aktywnie poszukujących pracy lub myślących o tym, że mogłyby ją zmienić.

Czytaj więcej
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla wybitnych studentów mieszkających w województwie pomorskim

Czytaj więcej
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy to zapoczątkowana przez samorząd województwa pomorskiego inicjatywa, która pomaga lepiej reagować na zmiany na rynku pracy i dostosowywać do nich odpowiednie działania. Idea realizowana jest przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Czytaj więcej