Smart Progress

W celu wzmocnienia potencjału badawczo-rozwojowego pomorskich podmiotów, w tym przedsiębiorców i startupów, Departament Rozwoju Gospodarczego realizował w latach 2019-2022 projekt „Smart Progress” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Innowacyjna gospodarka na Pomorzu. Czym jest projekt Smart Progress?

To wzmocnienie kompetencji podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) w zakresie tworzenia innowacji i realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Projekt zapewnił dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz wsparcia eksperckiego, kierunkując pomorskie podmioty na rozwój.

W trakcie projektu Smart Progress wyłoniono tzw. Liderów ISP. Byli nimi dla specjalizacji morskiej: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, dla ICT: Interizon – Pomorski Klaster ICT, a dla specjalizacji energetycznej i medycznej: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Dzięki ich pracy zainteresowane podmioty otrzymały wsparcie merytoryczne na rzecz przygotowania dobrej jakości innowacyjnych projektów czy podejmowania współpracy w ramach zawiązanych grup roboczych, takich jak np. pojazdy autonomiczne czy budownictwo niskoenergetyczne.


Raporty, webinary, seminaria

Efektem realizacji projektu są też raporty z zakresu analizy dynamiki rozwoju oraz kompetencyjne dla poszczególnych ISP.

Badanie ankietowe wśród pomorskich firm potwierdziło, że w podmiotach z obszarów ISP wyraźnie częściej podejmowana jest działalność badawczo-rozwojowa, są one bardziej innowacyjne, dlatego należy je postrzegać jako pewnego rodzaju motor napędowy dla wzrostu konkurencyjności i poziomu innowacyjności pomorskiej gospodarki.

Pomimo pandemii zrealizowano dwa cykle webinarów pod hasłem „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!”, w których łącznie odbyło się 37 spotkań. W sumie w tej wirtualnej podróży w kierunku innowacji spędzono ponad 110 godzin, inspirując wiedzą ok. 2 tys. uczestników.

Zorganizowano także konkurs biznesowy pod hasłem „Pomorskie Mistrzostwa Wirtualnej Przedsiębiorczości”, w którym wystartowało 10 zespołów z pomorskich uczelni. Studenci mieli okazję na kilka tygodni wcielić się w rolę właścicieli agencji interaktywnych i dzięki symulacji poznać tajniki zarządzania firmą.

Dzięki projektowi Smart Progress Urząd Marszałkowski mógł dołączyć do Fundacji CODE:ME i Marek Kamiński Academy, aby wspólnie zorganizować maraton programistyczny – Hack4change 48 h by zmienić Świat. Efektem pracy uczestników są innowacyjne rozwiązania i aplikacje, które mogą pomóc nam i naszej planecie.

Konferencja pod hasłem „Inteligentne Specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy w warunkach świata VUCA?”, która odbyła się 13 czerwca 2022 r., była ostatnim wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Smart Progress. Stanowiła ona doskonałą okazję do dyskusji z reprezentantami innych regionów, świata nauki i biznesu i zastanowienia się nad przyszłością w kontekście dalszego rozwoju inteligentnych specjalizacji.


Innowacyjność w przestrzeni VUCA. Przyszłość jawi się w barwach Smart Green Progress

Żyjemy obecnie w bardzo dynamicznych czasach. VUCA to akronim od słów zmienny (Volatility), niepewny (Uncertainty), złożony (Complexity) i niejednoznaczny (Ambiguity). Ta rzeczywistość wymaga od nas ciągłej nauki, pobudzania kreatywności i zwinności.

Dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego w dalszym ciągu mocno akcentuje wsparcie na rzecz nowoczesnych technologii i planuje kontynuację projektu Smart Progress w nowej perspektywie finansowej, jednak w odświeżonej i jeszcze bardziej elastycznej formule.

Informacja o finansowaniu: Projekt Smart Progress jest realizowany przez województwo pomorskie i jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 mln 170 tys. zł.

Aktualności