SMART PROGRESS
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/06/Konferencja-13.06.2022.png „Inteligentne specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i zmierzamy w warunkach świata VUCA?” – za nami konferencja ekspercka w ramach projektu Smart Progress

„Inteligentne specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i zmierzamy w warunkach świata VUCA?” – za nami konferencja ekspercka w ramach projektu Smart Progress

W dniu 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja podsumowująca efekty kilkuletnich działań samorządu podejmowanych na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Stanisław Szultka -dyrektor Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP, dr Karolina Lipińska – z-ca dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP,

Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do tego, aby po czasach pandemii w końcu spotkać się w większym gronie z przedstawicielami świata nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu oraz wszelkich innych podmiotów zainteresowanych problematyką innowacji i projektów badawczo – rozwojowych.

 

Debata z udziałem przedstawicieli regionów: Inteligentne specjalizacje w dynamicznych czasach VUCA – doświadczenia regionalne i pomysły na przyszłość

Do Gdańska zawitali także przedstawiciele urzędów marszałkowskich z innych regionów, a to wszystko po to, aby wymienić swoje doświadczenia oraz podpatrzeć jak na Pomorzu wspieramy rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości i budowanie mostów na linii biznes-nauka.

 

 

 

 

Konferencja rozpoczęła się od przemówienia Pana Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Leszka Bonny, który przypomniał zgromadzonym uczestnikom, że akronim VUCA oznaczający zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność, o którym słuchaliśmy podczas konferencji otwierającej projekt Smart Progress w grudniu 2019 r., na stałe wpisał się w naszą rzeczywistość, tą nie tylko projektową.

 

Maciej Kawecki

Dr Maciej Kawecki – prezes Instytutu Lema, ekspert ds. technologii TVN, współprowadzący kanał na YouTube „W głowie się nie mieści” wraz z Filipem Chajzerem

Na samym początku wydarzenia, z motywacyjnym power speechem wystąpił dr Maciej Kawecki, który jest autorem cyklu technologicznego w programie Dzień Dobry TVN, podcastu redakcji Onet oraz Komputer Świat „Technicznie Rzecz Biorąc”. Prelegent zabrał uczestników w świat innowacji, Internetu i wszechobecnych algorytmów. Dowiedzieliśmy się, że o tym co czytamy otwierając rano Internet, jakie miejsce w pociągu otrzymamy kupując bilet, którą hulajnogą pojedziemy do pracy czy, kto będzie kierował naszym Uberem – decyduje dzisiaj sztuczna inteligencja. Algorytmy kreują naszą rzeczywistość, rządzą co 10 minutą naszego życia. Dr Maciej Kawecki podał także przykłady wielu inspirujących, innowacyjnych projektów polskich naukowców.

 

Agnieszka Krasicka

Agnieszka Krasicka – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Kolejnym ważnym punktem wystąpienia była prezentacja Pani Agnieszki Krasickiej, odpowiedzialnej za negocjacje i monitorowanie wsparcia na badania i rozwój w aspekcie innowacji w przedsiębiorstwach i budowania kompetencji dla nowoczesnej gospodarki po stronie Komisji Europejskiej. Prelegentka przedstawiła plany i wyzwania w kontekście wdrażania kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, mówiąc że Polska, po raz kolejny, będzie największym beneficjentem środków Funduszu Spójności. Nie da się ukryć, że czas pandemii znacząco wpłynął na sytuację gospodarczą w Europie. Pani Krasicka podkreślała, że inwestycje publiczne nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed kryzysu. Poza tym musimy się zmierzyć  z wyzwaniami jakimi są: zmiany demograficzne i proces starzenia się społeczeństwa, przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji CO2. Wyzwania te stanowią refleksję dla polityki spójności po 2027 r.

 

Perspektywa przedstawiona przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej stanowiła doskonały grunt do debaty regionalnej, którą moderował dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Pan Stanisław Szultka. Wśród zaproszonych do dyskusji gości były reprezentantki z urzędów marszałkowskich we Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku oraz Gdańsku. Paneliści rozmawiali o doświadczeniach związanych z wdrażaniem inteligentnych specjalizacji. Przyznano, że początki wdrażania polityki zarządzania IS były trudne, ale dziś każdy region upatruje swoich szans na dalszy rozwój właśnie w priorytetyzacji wybranych branż i zapewnienia na ich rzecz wsparcia i dofinansowania. Dla wielu regionów inteligentne specjalizacje otworzyły możliwości do jeszcze bardziej skutecznego dialogu i współpracy. Większość panelistów stwierdziła także, że zdecydowanie należy szerzej promować informacje na temat inteligentnych specjalizacji, kierując swoją uwagę na regiony spoza aglomeracji skupionych wokół miast wojewódzkich.

 

Justyna Szybska-Lewandowska

Dr Justyna Szybska-Lewandowska – kierownik projektu Smart Progress, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP

Konferencja stanowiła także doskonałą okazję do krótkiego podsumowania działań i aktywności, jakie były podejmowane w ramach projektu Smart Progress. Pani Justyna Szybska – Lewandowska przedstawiła po krótce podstawowe założenia projektu, który co do zasady miał wspierać podmioty z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w nową wiedzę, przełamując w ten sposób bariery i ryzyko związane z podejmowaniem projektów badawczo-rozwojowych. Omówione fakty i liczby, które pokazują zaangażowanie uczestników do udziału w wydarzeniach organizowanych w trakcie realizacji projektu:

➡ w ramach cyklu „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!” odbyło się 37 webinarów, w których wzięło udział ponad 2200 uczestników,

➡ wspierano w wiedzę pracowników administracji publicznej, a w ramach cyklu „Akademia Nowoczesnej Administracji” zorganizowano 8 webinarów, w których uczestniczyło ponad 550 uczestników,

➡ zorganizowano pierwsze Pomorskie Mistrzostwa Wirtualnej Przedsiębiorczości, dzięki którym 10 zespołów studenckich z kierunków spokrewnionych z ISP, kształciło swoje kompetencje przedsiębiorcze, wcielając się w rolę właścicieli agencji interaktywnych,

➡ odbył się maraton programistyczny „Hack4change”, współorganizowany razem z Fundacją CODE:ME oraz Marek Kamiński Academy. W jego trakcie uczestnicy poszukiwali nieszablonowych koncepcji i rozwiązań wspierających naszą planetę,

➡ podjęto szereg analiz eksperckich na rzecz poszczególnych grup roboczych tworzących ISP. Najważniejszym badaniem był natomiast monitoring ISP, wraz z opracowaniem bazy podmiotów z obszarów ISP oraz oceną dynamiki rozwoju ISP.

 

Projekt Smart Progress stworzył także okazję, aby zapewnić indywidualne wsparcie na rzecz każdej ze specjalizacji. Poszczególni Liderzy ISP opowiedzieli o efektach swojej pracy, aktywnie działając przez blisko 2 lata trwania projektu. Ich rola było podejmowanie działań na rzecz budowania grup roboczych, nawiązywania dialogu i współpracy, czy dostarczania wiedzy eksperckiej. Liderom ISP udało się także pozyskać blisko 70 nowych sygnatariuszy Porozumień na rzecz ISP. Podmioty koordynujące prace w obszarach ISP dbały także o zapewnienie odpowiedniej komunikacji wewnątrz specjalizacji, bardzo dobrze współpracowali też między sobą, co miało szczególne znaczenie dla inicjatyw powstających na styku dwóch różnych specjalizacji.

 

Debata z udziałem przedstawicieli lokalnego środowiska naukowo-biznesowego : Silne Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Potrzeba zmian czy kontynuacji?

Konferencję zamykała debata o charakterze naukowo – bizsnesowym, moderowana ponownie przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Pana Stanisława Szultkę. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele firm, uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu. Rozmowy dotyczyły adekwatności zakresów poszczególnych ISP. Wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że inteligentne specjalizacje mają sens i ich zakresy są generalnie adekwatne do obecnych wyzwań gospodarczych naszego regionu. Potrzebne jest skoncentrowanie się na silnych obszarach w poszczególnych specjalizacjach, powinniśmy także mobilizować do lepszej współpracy i otwartości „lokalnych championów”, gdyż to oni tworzą pewną masę krytyczną niezbędną do umacniania pozycji konkurencyjnej regionu. Wybrzmiała także kwestia budowania odpowiednich kompetencji oraz klimatu dialogu, współpracy, a przede wszystkim zaufania w obszarach wspólnych inwestycji.

 

Konferencja ekspercka „Inteligentne specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i zmierzamy w warunkach świata VUCA?” była już ostatnim wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Smart Progress. Planujemy jednak kolejne możliwości wsparcia i wyposażenia pomorskich podmiotów w nowe kompetencje podczas realizacji kolejnych projektów, w tym przedsięwzięcia Smart GREEN Progress.

 

Zespół Smart Progress oraz prowadzący Michał Misztal- Startup Academy

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.