Pomorskie Kompetencje Jutra

KPO logo

Województwo Pomorskie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) realizuje projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształtowania zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez cały życie, w tym uczenia się dorosłych”- Pomorskie Kompetencje Jutra. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego realizuje projekt przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Umowa zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt będzie realizowany w okresie październik 2023- czerwiec 2026.

Wartość projektu

 • 21 500 000 PLN

Główny cel projektu

 • budowa systemu koordynacji działań w województwie pomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.

Spodziewany rezultat

 • wzmocnienie dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy
 • upowszechnienie uczenia się przez całe życie
 • zwiększenie produktywności i nabycie przez pracowników objętych działaniem projektu nowych kompetencji

Co możemy osiągnąć dzięki projektowi?

 • koordynację działań w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie
 • zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w kluczowych obszarach gospodarki Pomorza
 • wypracowanie modeli oraz pilotaży usprawniających rozwój kompetencji
 • zbudowanie partnerstw angażujących pracodawców oraz podmioty ze wszystkich szczebli kształcenia
 • lepsze dopasowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy- upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Pomorski Wojewódzki Zespół Koordynacji

Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu było powołanie Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (PWZK).  Zadaniem PWZK jest koordynowanie działań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych, wspieranie polityki edukacyjnej województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

PWZK liczy 18 członków. Przewodniczącym jest Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego- Pan Stanisław Szultka.

W skład Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. wspierania, koordynowania i monitorowania wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 wchodzą przedstawiciele poniższych instytucji:

 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
 • Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 • Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
 • Pomorski Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
 • Pomorska Rada Oświatowa
 • Związek Gmin Pomorskich
 • Pomorska Rada Przedsiębiorczości
Aktualności