ZIELONA ENERGIA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/WYSPA-ENERGETYCZNA-SZANSA-NA-LOKALNA-NIEZALEZNOSC-2.png Wyspa energetyczna – szansą na lokalną niezależność. Podsumowanie konferencji

Wyspa energetyczna - szansą na lokalną niezależność. Podsumowanie konferencji

mat. własne
26.06.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
26.06.2024

Województwo Pomorskie widzi przyszłość w zielonych rozwiązaniach energetycznych, a wyspy energetyczne stanowią wielki potencjał dla niezależności energetycznej gmin. Podczas konferencji pt. "Wyspa Energetyczna - szansą na lokalną niezależność" mówiono o rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawie efektywności energetycznej w regionie, przedstawiono założenia finansowania zielonych rozwiązań z Funduszy Europejskich dla Pomorza. Eksperci i paneliści przedstawili szereg innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie lokalnej niezależności energetycznej oraz transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Konferencja ta była także symboliczną inauguracją Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych”, które może być częściowo finansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Więcej informacji w artykule podsumowującym wydarzenie.

25 czerwca 2024 roku odbyła się konferencja pn. „Wyspa Energetyczna – szansą na lokalną niezależność”, której celem było przybliżenie założeń Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych”, którego finansowanie przewidziane jest w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

fot. Anna Galic, Mieczysław Struk – Marszałek województwa pomorskiego

Wydarzenie otworzył pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, który podkreślił znaczenie transformacji energetycznej dla lokalnych firm i instytucji oraz omówił inicjatywy wspierane przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaznaczył również,  że transformacja energetyczna wymaga intensywnego rozwoju, a wspierany przez Samorząd Województwa Pomorskiego zielony kierunek obejmuje rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzenie wysp energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych. Wszystko to odbywać się ma zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, a jego kluczowym elementem jest prawidłowe skoordynowanie legislacji, certyfikacji oraz współpracy międzysektorowej.

Co istotne w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 planowane jest przeznaczenie około 160 mln EUR na poprawę efektywności energetycznej oraz 40 mln EUR na wsparcie odnawialnych źródeł energii. W szczególności, na realizację pilotażowego przedsięwzięcia strategicznego „Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych na który zabezpieczono blisko 14,4 mln EUR w postaci dotacji.

W ramach konferencji przedstawiono szereg prezentacji, które zostały podsumowane żywą dyskusją podczas debaty. Wśród tematów znalazły się:

  1. Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych: Omówienie strategii i planów związanych z tworzeniem wysp energetycznych w regionie.
  2. Auto-bilansowanie energii w ramach społeczności energetycznej: Przedstawienie korzyści z lokalnego bilansowania energii.
  3. Jak uruchomić spółdzielnię energetyczną?: Praktyczne porady dotyczące zakładania spółdzielni energetycznych.
  4. Jak zarejestrować spółdzielnię energetyczną?: Procedury rejestracyjne i formalności.
  5. Przykłady Zielonych rozwiązań: Prezentacja innowacyjnych rozwiązań proekologicznych.
  6. Drugie życie ciepłowni – spojrzenie projektowe: Możliwości modernizacji i adaptacji istniejących ciepłowni.
  7. Kogeneracja – alternatywą dla węgla: Przedstawienie technologii kogeneracji jako alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii.
  8. Magazyny ciepła: Rozwiązania w zakresie magazynowania energii cieplnej.
  9. Kotłownia wodorowa w systemie ciepłowniczym: Innowacyjne zastosowanie wodoru w systemach grzewczych.
  10. Rozwiązania IT w procesie dekarbonizacji i transformacji miast i gmin: Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach transformacji energetycznej.

fot. Anna Galic

Konferencja „Wyspa Energetyczna – szansą na lokalną niezależność” była ważnym krokiem w kierunku weryfikacji możliwości gmin i spółek komunalnych, tak żeby województwo pomorskie stało się bardziej zrównoważonym i niezależnym energetycznie regionem. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami i strategiami, które przyczynią się do zwiększenia niezależności energetycznej regionu. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, wyraził przekonanie, że realizowane projekty będą impulsem do dalszego rozwoju zielonych źródeł energii i lokalnej autokonsumpcji, co jest kluczowe dla osiągnięcia trwałej niezależności energetycznej Pomorza.

Podczas konferencji poinformowano również o tym, że Komisja Europejska przyznała województwu pomorskiemu znak Regionalnej Doliny Innowacji.

Regionalne doliny innowacji (RDI) są istotnym elementem nowej Europejskiej Agendy Innowacji w obszarze zaawansowanych technologii,  których celem jest współpraca poszczególnych regionów w ramach inteligentnych specjalizacji. Wszystko to ma przyczyniać się do realizacji strategicznych celów Unii Europejskiej. Inicjatywa jest wspierana przez Europejski Komitet Regionów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.