BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/07/20240610_101420-scaled.jpg Współpraca na rynku tureckim. Podsumowanie seminarium gospodarczego.

Współpraca na rynku tureckim. Podsumowanie seminarium gospodarczego.

MAT. WŁASNE
12.06.2024
Monika Zdroik
Monika
Zdroik
12.06.2024

Kolejne z cyku seminarium gospodarcze zgromadziło licznych przedstawicieli biznesu, ekspertów oraz przedstawicieli instytucji wspierających, zainteresowanych tematyką prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji. Organizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Azji” oraz miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot seminarium miało na celu zaprezentowanie perspektywicznych możliwości współpracy gospodarczej między Polską a Turcją.

Spotkanie było integralną częścią inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, promującej współpracę międzynarodową z krajami Azji. W przeszłości organizowane były edycje poświęcone m.in. Chinom, Wietnamowi, Indiom i Japonii. Tegoroczne seminarium skoncentrowało się na Turcji jako dynamicznym rynku gospodarczym o ogromnym potencjale rozwojowym, przyciągającym polskich przedsiębiorców i inwestorów.

Wydarzenie otworzył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przewodniczący Stowarzyszenia „Pomorskie w Azji”.

Jako Województwo Pomorskie ciągle poszukujemy nowych możliwości  we współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, czy turystycznej. Szukamy tego potencjału także na rynku tureckim, bo wierzymy, że współpraca pomiędzy naszymi krajami ma w sobie duży potencjał. Dlatego dziś skoncentrujemy się na Turcji. Jeśli chcemy skutecznie współpracować, musimy poznać specyfikę danego kraju wynikającą z historii, tradycji, kultury i właśnie dziś spróbujemy „Zrozumieć Turcję” – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Karol Wasilewski współzałożyciel Instytutu Badań nad Turcją w swoim wystąpieniu wprowadzającym wspomniał o rosnącej roli Turcji na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście dyplomacji ekonomicznej i inwestycji infrastrukturalnych. Turcja stara się utrzymać dobre relacje z różnymi partnerami, niezależnie od geopolitycznych napięć, co jest podstawą ich tzw. „360-stopniowej polityki zagranicznej”. Dzięki tej strategii Turcja rozwija swoją sieć dyplomatyczną i gospodarczą, zyskując znaczącą obecność w Afryce i innych regionach. W kontekście energetyki, Turcja inwestuje zarówno w tradycyjne źródła energii, jak i w energię zieloną, w tym wodór i elektrownie jądrowe. Podkreślił również rosnący wpływ Turcji w branżach innowacyjnych, takich jak przemysł zbrojeniowy i kosmiczny.

Joanna Pietrzak Sargin, turkolog, tłumaczka oraz ekspertka w zakresie kultury tureckiej z Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan, skoncentrowała się na strategiach budowania efektywnych relacji biznesowych z Turkami. Z kolei Karolina Pruchniewicz, radca prawny z Kancelarii Staniszewski & Wspólnicy, przedstawiła kluczowe wyzwania prawne dotyczące prowadzenia biznesu z Turcją, oferując praktyczne wskazówki niezbędne do skutecznego funkcjonowania na tym rynku. Praktyczne podpowiedzi dla polskich przedsiębiorców, przedstawiła Joanna Snopek-Berbercioğlu Kierowniczka Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Stambule.

Marcelina Szumer-Brysz, dziennikarka i autorka książek o Turcji, przedstawiła praktyczne wskazówki dotyczące życia i pracy w Turcji, podkreślając znaczenie zrozumienia lokalnych zwyczajów i kultury dla osiągnięcia sukcesu. Jakub Kupcu, reprezentujący Polsko-Turecką Izbę Gospodarczą, omówił szeroki zakres działalności i ofert Izby, wspierających polsko-tureckie relacje biznesowe. Tunç Meriç, prezes organizacji TURKPOL, przedstawił rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu i wzmacnianiu stosunków handlowych między Polską a Turcją, opisując jak TURKPOL, wspiera współpracę poprzez różnorodne projekty i inicjatywy.

MAT. WŁASNE

Ostatnim punktem merytorycznej części spotkania była debata „Turcja – Polska, Polska – Turcja” doświadczenia firm i uczelni, która skupiła się na różnorodnych aspektach współpracy między oboma krajami. Omawiano globalne zmiany polityczne, gospodarcze oraz kulturowe, które wpływają na relacje między Polską a Turcją. Podkreślono także znaczenie inicjatyw akademickich i edukacyjnych, wspierających wymianę kulturalną i naukową oraz rozwój edukacji jako fundamentu budowania silniejszych więzi między oboma krajami.

Prowadzący – Stanisław Szultka, Przewodniczący Stowarzyszenia „Pomorskie w Azji”

  • Krzysztof Stopierzyński, Baltic Diving Solutions
  • Łukasz Laudański, Corntech
  • Joanna Pietrzak Sargin, Centrum Języka i Kultury Tureckiej Lisan
  • Artur Kozłowski, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Monika Czerepak, Politechnika Gdańska
  • Anna Jafra, Agencja Rozwoju Pomorza

Debata stanowiła praktyczne zestawienie głównych tematów poruszonych podczas seminarium, której uczestnicy odnieśli się do wcześniejszych prezentacji. Podkreślono znaczenie wzajemnego szacunku, otwartości na różnice kulturowe oraz współpracy firm operujących na rynkach Polski i Turcji, które z powodzeniem wykorzystują te wartości jako fundament swojego sukcesu.

Relacja z wydarzenia.

Zwiastun

Część 1 – otwarcie seminarium oraz prelekcja

„Polska i Turcja w świecie niepewności – w poszukiwaniu nowych formuł współpracy.”

Część 2„Biznes na wschód od zachodu.  Życie i praca w Turcji – co robić a czego nie, by odnieść sukces w Turcji.”

Część 3 – „Z perspektywy Stambułu: praktyczne podpowiedzi dla polskich przedsiębiorców.”

Część 4 – „Kluczowe wyzwania prawne w biznesie z Turcją: Praktyczne wskazówki, czyli co trzeba wiedzieć?”

Część 5 – „Działalność i oferta Polsko – Tureckiej Izby Gospodarczej.”

Część 6 – Budowanie relacji we współpracy biznesowej z Turkami.”

Część 7 – „Jak TURKPOL wspiera współpracę pomiędzy Turcją a Polską? Wpływ organizacji pozarządowych na stosunki handlowe.”

Część 8 debata „Turcja – Polska, Polska – Turcja” – doświadczenia firm i uczelni

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.