POMORSKIE KOMPETENCJE JUTRA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240627-WA00092.jpg Edukacja przyszłości. Konferencja Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Edukacja przyszłości. Konferencja Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

fot. Ludwik Szakiel, Iwona Mielewczyk - członkini zarządu województwa pomorskiego
27.06.2024

Trwa Konferencja Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, która obejmuje tematykę edukacji przez całe życie, szkolnictwa zawodowego i edukacji przyszłości. Wydarzenie to stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy, z naciskiem na kompetencje przyszłości i ich wpływu na rozwój gospodarczy województwa pomorskiego. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych trendach w edukacji, doradztwie zawodowym oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. Konferencja, realizowana w ramach projektu "Pomorskie Kompetencje Jutra", zgromadzi ekspertów z różnych dziedzin, którzy wspólnie będą pracować nad kształtowaniem przyszłości edukacji i rynku pracy w regionie.

Spotkanie ekspertów z różnych dziedzin związanych z tematyką edukacji, oprócz wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy, pozwoli uczestnikom zmierzyć się z wyzwaniami edukacji  przyszłości oraz ich wpływie na prognozowanie przyszłości nie tylko w obszarze uczenia się przez całe życie, ale również pod kątem rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego, z uwzględnieniem branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji. Istotnym zagadnieniem będzie tematyka doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz nowych narzędzi w edukacji, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji.

Na wydarzenie zaproszono ekspertów z różnych obszarów gospodarki i edukacji oraz przedstawicieli współpracujących instytucji i organizacji zaangażowanych w proces kształcenia przez całe życie. Wieloaspektowe spojrzenie pozwoli wymienić się doświadczeniami, wskazać szeroki horyzont tematyczny oraz wyznaczyć kamienie milowe dalszych działań w województwie pomorskim.
Podczas konferencji będą prowadzone m.in. prezentacje, panele tematyczne oraz dyskusje, które umożliwią uczestnikom zdobycie nowej wiedzy do dalszych działań, ale przede wszystkim stanowić będą platformę wymiany doświadczeń i inspiracji. Tematy poruszane na konferencji będą obejmować m.in. zagadnienia: nowe modele oraz AI w edukacji, doradztwo i poradnictwo zawodowe, rozwiązania wspierające uczenie się przez całe życie, a także kompetencje przyszłości istotne dla rozwoju województwa.


Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształtowania zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – Pomorskie Kompetencje Jutra

Celem projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie pomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. A w rezultacie wzmocnienie dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, upowszechnienie uczenia się przez całe życie i zwiększenie produktywności i nabycie przez pracowników objętych działaniem projektu nowych kompetencji.

Pomorski Wojewódzki Zespół Koordynacji (PWZK)

Zadaniem PWZK jest koordynowanie działań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych, wspieranie polityki edukacyjnej województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.