INWESTYCJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/Projekt-bez-nazwy-e1684320019456.png Kto i na co może pozyskać finansowanie? Aktualne nabory dotacyjne w ramach KPO

Kto i na co może pozyskać finansowanie? Aktualne nabory dotacyjne w ramach KPO

Fot. Canva
18.05.2023
Joanna Tor-Martynow
Joanna
Tor-Martynow
AUTOR
Joanna Tor-Martynow
Joanna
Tor-Martynow
18.05.2023

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, który ma za zadanie wzmocnić polską gospodarkę i uodpornić ją na sytuacje kryzysowe. Fundusze te wesprą rozwój gospodarki, środowisko, transformację cyfrową, innowacje, edukację i zdrowie. Z blisko 159 miliardów złotych większość, czyli ponad 100 mld, będzie przyznawana w postaci dotacji. Natomiast pozostała część w postaci pożyczek, udzielanych na preferencyjnych zasadach.

KPO zakłada realizację 54 inwestycji i 48 reform, m.in.:

 • modernizację placówek medycznych,
 • budowę bezpiecznych dróg,
 • termomodernizację budynków,
 • farmy wiatrowe na Bałtyku,
 • szerokopasmowy Internet w całej Polsce,
 • budowę żłobków i klubów dziecięcych,
 • inwestycje w ekologiczny transport nowe technologie i innowacje.
Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualnie nabory

 • Pasażerski tabor kolejowy

Kto może złożyć wniosek?

Przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich, jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia

Terminy: nabór od 2 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Cel: zakup pasażerskiego taboru kolejowego do przewozów regionalnych. Tabor powinien być zeroemisyjny / elektryczny oraz wyposażony w europejski system zarządzania ruchem kolejowym (European Rail Traffic Management System, ERTMS).

 • Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach

Kto może złożyć wniosek?

Gminy, jednoosobowe spółki gminne, związki międzygminne, powiaty, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Terminy: nabór trwa do 30 września 2023 r.

Cel: zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach oraz zwiększanie udziału lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o podwyższonym standardzie energetycznym.

Korzyści:

  • więcej mieszkań na wynajem o niskich i umiarkowanych czynszach,
  • obniżenie rachunków za energię,
  • lepsza jakość środowiska,
  • większy komfort mieszkania,
  • nowe kontrakty dla przedsiębiorców z branży budowlanej,
  • wzrost konkurencyjności mieszkań społecznych, co wpłynie na rynek komercyjny,
  • rozwój branży OZE.
 • Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w części dotyczącej budynków wielorodzinnych

Kto może złożyć wniosek?

Wsparcie oferowane jest w formie grantów (grant termomodernizacyjny, grant MZG, grant OZE) i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO.

Grant termomodernizacyjny:

Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

Grant MZG: Gminy lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu.

Grant OZE: Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym gminy.

Terminy: wnioski można składać od 01.02.2023 do 30.06.2026 (nabór ciągły)

Cel

Grant termomodernizacyjny:

Wsparcie głębokich i kompleksowych termomodernizacji, w wyniku których istniejące budynki osiągną standard jak dla nowych budynków.

Grant MZG:

Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej mieszkaniowego zasobu gminy.

Grant OZE:

Zakup, montaż i budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

 • Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Kto może złożyć wniosek?

Jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z zarządzającymi obszarami (specjalne strefy ekonomiczne).

Terminy: II kwartał 2023 r.

Cel: lepsze warunki do inwestowania, więcej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Korzyści:

  • Tereny inwestycyjne w pełni przystosowane do realizacji nowych przedsięwzięć,
  • Wzrost liczby inwestycji,
  • Nowa infrastruktura,
  • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • Wzmocnienie lokalnego rynku pracy,
  • Know-how,
  • Większe wpływy z podatków.
 • Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Kto może złożyć wniosek?

Klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Terminy: nabór ciągły od II kwartału 2023 r. do III kwartału 2023 r.

Cel: Opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji.

Planowane nabory :

A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z budową GOZ

A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Więcej informacji o funduszach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności znajdą Państwo na Portalu Funduszy Europejskich. Szczegóły wszystkich naborów, w tym regulaminy i wzory wniosków, dostępne są w zakładce NABORY.

Źródło: KPO

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.