Pomorska Platforma Offshore
Aktualności

W roku 2020 samorząd województwa zainicjował powstanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Jej celem jest zwiększenie udziału pomorskich i polskich firm w procesie budowy morskich farm wiatrowych oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr do pracy w tym sektorze. Nacisk jest również położony na wykorzystywanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego oraz właściwe informowanie przedsiębiorców i społeczeństwa o skali prowadzonych inwestycji. Rozwój farm wiatrowych na Bałtyku daje nowy impuls  dla małych portów zlokalizowanych na linii brzegowej województwa pomorskiego w Ustce, Łebie, czy Władysławowie oraz szanse na rozwój gospodarczy tych ośrodków.

Pomorski Klaster Offshore liczy już 115 sygnatariuszy, w znaczącej większości są to firmy bezpośrednio lub pośrednio powiązane z energetyką wiatrową, zagraniczni deweloperzy i inwestorzy a także uczelnie, samorządy, instytuty badawcze, NGO’sy i instytucje otoczenia biznesu.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do platformy, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji  na adres: j.kumiega@pomorskie.eu

KALENDARIUM

 

  • 11.01.2023 r. – Dzień Dostawcy WTG, Link do rejestracji znajdziesz tutaj: Application Form_WTG Supplier Day
  • 14 – 15.03.2023 – EDUOFFSHOREWIND (więcej informacji wkrótce)

Wydarzenia archiwalne związane z Pomorską Platformą Offshore znajdują się w pliku do pobrania pn. Archiwum wydarzeń-energetyka wiatrowa.

Kontakt:
Łukasz Dąbrowski
e-mail: l.dabrowski@pomorskie.eu