Pomorska Platforma Offshore
Aktualności

W roku 2020 samorząd województwa zainicjował powstanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Jej celem jest zwiększenie udziału pomorskich i polskich firm w procesie budowy morskich farm wiatrowych oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr do pracy w tym sektorze. Nacisk jest również położony na wykorzystywanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego oraz właściwe informowanie przedsiębiorców i społeczeństwa o skali prowadzonych inwestycji. Rozwój farm wiatrowych na Bałtyku daje nowy impuls  dla małych portów zlokalizowanych na linii brzegowej województwa pomorskiego w Ustce, Łebie, czy Władysławowie oraz szanse na rozwój gospodarczy tych ośrodków.

Pomorski Klaster Offshore liczy już 120 sygnatariuszy, w znaczącej większości są to firmy bezpośrednio lub pośrednio powiązane z energetyką wiatrową, zagraniczni deweloperzy i inwestorzy a także uczelnie, samorządy, instytuty badawcze, NGO’sy i instytucje otoczenia biznesu.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do platformy, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji  na adres: j.kumiega@pomorskie.eu

KALENDARIUM

  • 21-22 maja w Sopocie odbędzie się 3 edycja regat PTMEW Offshore Wind Energy Cup 2023, więcej informacji na stronie offshorewindenergycup.pl
  • 17 maja 2023 – Dialog dotyczący zamówienia Pakietu Morskiej Platformy Transformatorowej zgłoszenie i więcej informacji na stronie Aktualności (baltyk2.pl) lub Aktualności (baltyk3.pl)
  • 10 – 12 maja w Nantes odbędzie się konferencja FOWT 2023 poświęcona pływającym farm wiatrowym. Podczas konferencji odbędzie się seminarium ELBE Eurocluster (program w załączeniu),  więcej informacji na stronie,
  • 1 – 2 czerwca odbędzie się Blue Economy Baltic Forum poświęcone zrównoważonej gospodarce morskiej, więcej informacji na stronie,
  • 2 czerwca odbędzie się I Konferencja Wiatrowa, w całości poświęconą oddziaływaniu lądowych i morskich farm wiatrowych na ptaki, więcej informacji na stronie.

Wydarzenia archiwalne związane z Pomorską Platformą Offshore znajdują się w pliku do pobrania pn. Archiwum wydarzeń-energetyka wiatrowa.

Archiwum wydarzen energetyki wiatrowej

Kontakt:
Łukasz Dąbrowski
e-mail: l.dabrowski@pomorskie.eu