ENERGETYKA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/11/sala.jpg Wybór lokalizacji, troska o środowisko i koszty budowy elektrowni jądrowej. Podsumowanie konferencji Elektrownia Jądrowa na Pomorzu

Wybór lokalizacji, troska o środowisko i koszty budowy elektrowni jądrowej. Podsumowanie konferencji Elektrownia Jądrowa na Pomorzu

mat. własne
16.11.2023

Zwolennicy, sceptycy i przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu spotkali się, aby podjąć dialog w kwestii wyzwań, niepokojów i szans, jakie niesie za sobą wydana niedawno decyzja o lokalizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Celem konferencji pt. „Elektrownia jądrowa na Pomorzu – szanse i ryzyka” było przybliżenie tematu korzyści i ewentualnych zagrożeń płynących z budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Szansa dla Pomorza

Podczas otwarcia konferencji Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego podkreślał potrzebę wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju i postrzegania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu jako szansy. Inwestycja najprawdopodobniej przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu, w kontekście udziału lokalnych przedsiębiorców w procesie budowy, jak i szansy na nowe miejsca pracy. Jednocześnie marszałek podkreślał, że potencjalne korzyści nie mogą przyćmić możliwych ryzyk.  Samorząd Województwa Pomorskiego ma świadomość, że część podmiotów może utracić szansę prowadzenia swoich działalności gospodarczych, na przykład w obszarze turystyki.

Planowanie elektrowni nie możemy postrzegać bezkrytycznie. Musimy zadawać pytania, trudne i niewygodne – mówił Mieczysław Struk

Marszałek podkreślał również potrzebę przeanalizowania wpływu elektrowni na zasoby morza i stan środowiska oraz możliwe negatywne scenariusze takie jak zwiększenie eutrofizacji i zakwit sinic. Zwrócił również uwagę na niedosyt informacyjny, brak otwartego dialogu władz szczebla centralnego z mieszkańcami i samorządami.

Paneliści konferencji prezentowali zagadnienia wokół energetyki jądrowej, poruszając kwestie takie jak:

  • Dlaczego elektrownia jądrowa jest nam potrzebna?
  • Czy istnieje alternatywa dla elektrowni jądrowej?
  • Czy potrzebujemy energetyki jądrowej?
  • Jakie są możliwe drogi do zeroemisyjności?
  • Czy energetyka jądrowa jest kosztowna?

Brak alternatywy

Z prezentacji wynika, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości zastąpienia elektrowni jądrowej, alternatywnym źródłem energii. Miks energetyczny zawierający energię pochodząca z EJ będzie lepiej zabezpieczał potrzeby mieszkańców i stabilizował system. Jednak warto podkreślić, że większość energii w systemie powinna pochodzić z OZE (z wiatru i słońca). A koszt kWh z EJ nie będzie tak konkurencyjny, jak ten pochodzący z fotowoltaiki czy elektrowni wiatrowej.

W drugiej części konferencji miała miejsce debata zwolenników i przeciwników budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Podczas której uczestnicy zaprezentowali różne punkty widzenia, a zaproszeni eksperci wskazali najważniejsze możliwe scenariusze rozwoju energetyki.

Potrzeba dialogu

Podczas debaty wielokrotnie podkreślano nietransparentność procesu wyboru lokalizacji terenu dla elektrowni jądrowej oraz błędy proceduralno-formalne (między innymi oceny oddziaływania na środowisko). Uczestnicy debaty zwrócili  uwagę na brak wystarczającego dialogu społecznego z władzami centralnymi, który powoduje rosnące napięcia i wpływa na zmniejszenie akceptacji społecznej dla budowy EJ. Wskazano również na zagrożenia związane z wycinką lasów, dewastacją terenów wokół inwestycji, wywłaszczeniem obecnych właścicieli działek, na których powstanie inwestycja, czy brakiem podmiotu koordynującego współpracę z gminami lokalizacyjnymi.

Transmisja z wydarzenia dostępna TU.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.