TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/02/studenci.png Wiatr w żagle edukacji czyli stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Wiatr w żagle edukacji czyli stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

fot. Canva
26.02.2024
Anna Michewicz-Kwiatkowska Monika Radziszewska
Anna Michewicz-Kwiatkowska
Monika Radziszewska
AUTOR
Anna Michewicz-Kwiatkowska Monika Radziszewska
Anna Michewicz-Kwiatkowska
Monika Radziszewska
26.02.2024

Wsparcie pomorskich talentów dzięki stypendiom Marszałka Województwa Pomorskiego. Już od 22 lat młodzi Pomorzanie mają możliwość skorzystania ze wsparcia na rozwój swoich uzdolnień dzięki środkom Samorządu Województwa Pomorskiego. Stypendia przyznawane są od 2002 roku dla studentów będących mieszkańcami województwa pomorskiego za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom województwa pomorskiego na okres 9 miesięcy, posiadającym średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, kształcącym się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich (uczelni publicznych i niepublicznych). Od 2023 roku kwota miesięcznego stypendium wynosi 500 zł (całość stypendium: 4 500 zł), a tegoroczna pula przeznaczona na stypendia wyniosła 171 000 zł. Budżet pozwala na przyznanie 38 stypendiów, w praktyce jednak liczby przyznawanych stypendiów rokrocznie nieznacznie się różnią:

 1. w roku akademickim 2023/2024 – 38 osób,
 2. w roku akademickim 2022/2023 – 37 osób,
 3. w roku akademickim 2021/2022 – 36 osób,
 4. w roku akademickim 2020/2021 – 41 osób,
 5. w roku akademickim 2019/2020 – 39 osób,
 6. w roku akademickim 2018/2019 – 38 osób.

Podsumowanie tegorocznych stypendystów:

 • 14 studentów Uniwersytetu Gdańskiego (kierunki: prawo, etnologia, biologia medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna, biologia, oceanografia, psychologia, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, politologia, zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych, historia, chemia),
 • 6 studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunki: lekarski, psychologia zdrowia),
 • 5 studentów Politechniki Gdańskiej (kierunki: inżynieria materiałowa, inżynieria danych, inżynieria biomedyczna, zarządzanie w j. angielskim, inżynieria i technologie nośników energii),
 • 5 studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (kierunki: rzeźba, architektura wnętrz, grafika artystyczna, architektura przestrzeni kulturowych, grafika),
 • 4 studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (kierunki: zarządzanie, transport),
 • 2 studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (kierunki: kompozycja i teoria muzyki, instrumentalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej),
 • 1 student Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (kierunek: prawo),
 • 1 student równolegle – Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunki: inżynieria biomedyczna, lekarski).

Więcej informacji w zakładce dotyczącej stypendiów dla studentów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.