TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/STYPENDIA-.png Stypendia dla studentów z Pomorza – trwa nabór

Stypendia dla studentów z Pomorza - trwa nabór

fot. Canva
31.10.2023
Monika Radziszewska
Monika
Radziszewska
AUTOR
Monika Radziszewska
Monika
Radziszewska
31.10.2023

Najlepsi studenci poszukiwani! Trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów mieszkających w Pomorskim, który potrwa do 13 listopada 2023 r.

Dla kogo stypendium?

Najlepsi studenci z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o stypendium marszałka. Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia, mieszkających w województwie pomorskim, za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Aby uzyskać stypendium, student powinien posiadać wśród swoich osiągnieć co najmniej dwa z wymienionych:

  • publikacje,
  • wystąpienia,
  • nagrody,
  • projekty

oraz udokumentować średnią ocen (minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium należy wypełnić w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej.

Po wypełnieniu formularza elektronicznego, należy go wydrukować i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku,  w godz. 7.45 – 15.45 do 13 listopada 2023 r.

Możliwe jest również złożenie wniosku za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

O wpływie wniosku decyduje data stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Wszelkich informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712
  • Anna Michewicz-Kwiatkowska tel. 58 32 68 442
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300,   drg@pomorskie.eu

Do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego

Formularz wniosku o przyznanie stypendiumktóry zostanie wydrukowany po wypełnieniu w generatorze wniosków zawiera już oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1 do regulaminu).

Generator wniosków jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.