BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/OZE.jpg Pożyczka OZE odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną z ekologicznych źródeł

Pożyczka OZE odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną z ekologicznych źródeł

fot. Canva
03.01.2023
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
03.01.2023

Zmienne środowisko makroekonomiczne, pandemia czy wojna, znacząco wpłynęły na nasze postrzeganie bezpieczeństwa, którego jednym z filarów jest bezpieczeństwo energetyczne. Pomorski Fundusz Pożyczkowy wznowił nabór wniosków na inwestycje w OZE dla tych, którzy chcą wybudować na terenie województwa pomorskiego instalację wytwarzającą energię z odnawialnych źródeł energii.

Nie tylko proekologiczny trend

Realizacja i wsparcie inwestycji w obszarze OZE, jest istotnym elementem polityki energetycznej województwa pomorskiego, posiadającego doskonałe warunki naturalne do jej rozwoju. Negatywne zmiany środowiskowe wywołane zużyciem paliw kopalnych są niepodważalne. Potrzebę troski o środowisko dostrzegają wszystkie podmioty rynku. Jednak inwestycja we własne źródło energii to nie tylko proekologiczny trend, ale przede wszystkim dostęp do praktycznie niewyczerpalnego źródła niedrogiej energii. W zależności od rozmiaru inwestycji oprócz oszczędności, może być ona również źródłem zysku dla inwestora.

Nawet 15 mln na inwestycję

Pomorski Fundusz Pożyczkowy od 2019 roku realizuje wsparcie dla inwestycji, dedykowane przedsiębiorcom, rolnikom, gminom czy innym inwestorom, którzy chcą wybudować na terenie województwa pomorskiego instalację wytwarzającą energię z OZE.

02.01.2023 r. wznowiono nabór wniosków. Maksymalna kwota pożyczki to 15 mln zł, z okresem spłaty do 15 lat. Korzystne warunki oprocentowania i brak prowizji za udzielenie pożyczki to nie jedyne atuty przedmiotowego instrumentu.

Pożyczka OZE może być przeznaczona na instalacje, wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną z nośników odnawialnych, wykorzystując biogaz, biomasę, słońce, energię ziemi oraz wodę.

W przypadku elektrowni wodnych wsparcie można uzyskać jedynie na ich modernizację.

Pożyczka OZE oprocentowana jest na zasadach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji z zastosowaniem pomocy publicznej.

Oprocentowanie w skali roku na warunkach korzystniejszych niż rynkowe wynosi:

0,50% w przypadku spełnienia jednego kryterium preferencji,

0,25% w przypadku spełnienia dwóch lub więcej kryterium  preferencji, z zastosowaniem pomocy de minimis lub pomocy przewidzianej w Art. 40, 41 i 49 GBER.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

 

Źródło: PFP

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.