BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/BR2.jpg Paliwo dla innowacji. Ulga na działalność badawczo – rozwojową dla firm

Paliwo dla innowacji. Ulga na działalność badawczo – rozwojową dla firm

fot. Canva
14.12.2022
Justyna Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
AUTOR
Justyna Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
14.12.2022

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R) obowiązuje już od 2016 r. Pomimo upływu ponad 6 lat od jej wejścia w życie, wciąż niewielka liczba przedsiębiorców skorzystała z możliwych preferencji. To wielka szkoda. Bo ulga B+R stanowi doskonałe paliwo napędowe dla innowacyjności polskich firm.

Ulga badawczo-rozwojowa kojarzy się z trudnym mechanizmem i najbardziej zaawansowanymi technologiami. Tymczasem każda firma, która wprowadza nowe lub ulepsza istniejące już produkty, procesy czy usługi i odprowadza podatek PIT lub CIT, może  z niej skorzystać już od 2016 roku. Wbrew pozorom to dość łatwy mechanizm, pozwalający osiągnąć spore korzyści. Ulga B+R umożliwia odliczenie 100% kosztów kwalifikowalnych, a dalsze nowelizacje ustaw podatkowych sprawiły, że od 2022 r. dostępne są dodatkowe, jeszcze bardziej preferencyjne rozwiązania. Lista ulg podatkowych związanych z innowacjami obejmuje obecnie aż 5 pozycji.

Dla kogo ulga B+R?

Z pewnością każdy przedsiębiorca odetchnie z ulgą słysząc, że skorzystanie z preferencji podatkowych nie wymaga startowania w żadnym konkursie dotacyjnym. To powoduje, że jest to przystępny mechanizm, dostępny dla podmiotów, które poszukują dodatkowego źródła finansowania dla swoich projektów innowacyjnych.

Co świadczy o prostocie ulgi B+R?

 • Firmy mogą odliczyć od podatku te koszty, które zostały już poniesione na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
 • Do skorzystania z ulgi uprawnia poziom innowacyjności na skalę danego przedsiębiorstwa. Nie musi być to rewolucyjna innowacja w skali kraju czy świata.
 • Projekty nie muszą zakończyć się sukcesem, mogą być także wciąż w realizacji w momencie rozliczania ulgi.

Nie ma też znaczenia, czy przedsiębiorca jest wielkim zakładem zatrudniającym setki pracowników, czy niewielkim start-upem. Ulga podatkowa na działalność B+R przysługuje bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Działalność badawczo-rozwojowa – słowa klucz w dostępie do ulgi

Niezbędnym warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi B+R jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Zgodnie z zapisami ustawowymi jest to „działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”.

Ulga B+R. To nie takie trudne! Czyli przykładowe działania.

Jak podaje „Przewodnik po uldze B+R. Niezbędnik przedsiębiorcy”, wydany przez Ayming w 2022 r., aby skorzystać z ulgi B+R wcale nie jest konieczne prowadzenie skomplikowanych i złożonych procedur, z wykorzystaniem zewnętrznej fachowej infrastruktury czy wiedzy. Prace, które mogą stanowić podstawę dla odliczenia ulgi B+R, mogą wykorzystywać aktualną wiedzę i kompetencje pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Wśród przykładowych działań, które mogą uprawniać firmę do skorzystania z ulgi B+R zaliczamy następujące prace:

 • modyfikacja składu produktu,
 • opracowanie nowych receptur produktów i specyfikacji procesu produkcji,
 • ulepszenie istniejącej linii produkcyjnej w celu poprawy ergonomii pracy,
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie alternatywnych materiałów,
 • opracowanie i stworzenie dla klienta produktu o specyficznych parametrach,
 • opracowanie nowych zastosowań istniejących urządzeń.

Co i jak można odliczyć?

Ulgę odliczamy indywidualnie przy składaniu zeznania podatkowego. Najlepiej jeśli księgowy ściśle współpracuje z  osobą  bezpośrednio odpowiedzialną za  działania badawczo-rozwojowe. Unikniemy w przyszłości problemów w przypadku kontroli podatkowych. Zdarzają się bowiem takie nieprawidłowości, jak np. zaliczenie do działalności B+R czynności rutynowych i okresowych podejmowanych w firmie.

Niezbędna jest także znajomość kosztów kwalifikowanych, które można rozliczyć w ramach ulgi B+R. Są to:

 • koszty osobowe,
 • materiały i surowce,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, badania zakupione od jednostki naukowej,
 • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo – badawczej oraz odpłatne korzystanie z niej,
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego.

Bardzo ważnym jest, aby przedsiębiorca prowadził opis podejmowanych działań badawczo-rozwojowych oraz zastosował taki system ewidencji księgowej, który pozwoli na łatwe zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych w zakresie projektów badawczo-rozwojowych podejmowanych przed podatnika.

Katalog dostępnych ulg podatkowych

Obecna lista ulg podatkowych, które mają za zadanie zapewnić przedsiębiorcom oszczędności przy podejmowaniu działań prorozwojowych i proinwestycyjnych, obejmuje 5 pozycji:

 • ulga badawczo-rozwojowa, która wspiera działania rozwojowe i prace naukowe podatnika;
 • ulga IP-Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej dla podatników prowadzących działalność B+R,
 • ulga na robotyzację, która ułatwia unowocześnienie parku maszynowego dzięki możliwości odliczenia 50% kosztów związanych z automatyzacją i robotyzacją produkcji,
 • ulga na prototypy, która wspomaga przeniesienie pomysłu na grunt praktyki, czyli produkcji próbnej i wprowadzenia produktu na rynek,
 • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy poświęcają na realizację działalności B+R.

Korzyści z rozliczenia ulgi. Trochę statystyki.

Z danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że z roku na rok z ulgi badawczo-rozwojowej korzysta coraz większa grupa uprawnionych podatników.

 

Źródło: „Przewodnik po uldze B+R. Niezbędnik przedsiębiorcy.” Ayming, 2022 r

Warto podkreślić, że 97% firm, które choć raz skorzystały z mechanizmu ulgi B+R, ocenia go pozytywnie. Optymizmem napawają też informacje, że 47% podatników przeznacza środki odzyskane w wyniku ulgi podatkowej na dalsze inwestycje w firmie.

Więcej szczegółowych informacji o tym, jak odetchnąć z ulgą na działalność B+R w firmie, znajdą Państwo m.in. tutaj:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.