DEBUTING
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/foto-DEBUTING1.jpg Międzyregionalne spotkanie na rzecz równości płci i zrównoważonego rozwoju #DEBUTING

Międzyregionalne spotkanie na rzecz równości płci i zrównoważonego rozwoju #DEBUTING

mat. organizatorów wydarzenia
20.06.2024
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
20.06.2024

Gdańsk stał się centrum dyskusji na temat równości płci i zrównoważonego rozwoju dzięki międzyregionalnemu spotkaniu DEBUTING. Wydarzenie zgromadziło ekspertów i praktyków z całej Europy, którzy wspólnie pracowali nad rozwiązaniami promującymi równość płci, różnorodność i włączenie społeczne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Spotkanie, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach projektu Interreg Europa 2021-2027, stanowiło istotny krok w kierunku eliminacji stereotypów płciowych i wspierania równości w miejscach decyzyjnych.

W dniach 11-13 czerwca 2024 r. odbyło się międzyregionalne spotkanie partnerów projektu DEBUTING! To istotny krok w kierunku promocji dobrych praktyk wdrażania działań eliminujących stereotypy płciowe i wspierania równości w miejscach decyzyjnych. Jak powiedziała Karolina Lipińska, Zastępczyni Dyrektora z Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP, współpraca międzyregionalna na poziomie polityki ma ogromny potencjał dzięki wspólnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń.

Po prawie 1,5 roku wspólnej pracy i odwiedzeniu 6 z 12 regionów, z dumą obserwujemy wspólne dążenie do tworzenia rozwiązań promujących równość płci, różnorodność i włączenie społeczne w MŚP jako kluczowych elementów konkurencyjnych i zrównoważonych gałęzi przemysłu. Spotkanie w Gdańsku, dla wielu uczestników także pierwsza wizyta w Polsce, było doskonałą okazją do prezentacji regionalnych inicjatyw oraz współpracy na rzecz równości płci i zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego równość płci jest kluczowa?

Równość płci to fundament sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju. Kraje promujące równość płci notują wyższy poziom dobrobytu, mniejsze luki płacowe, większą różnorodność i włączenie społeczne, co prowadzi do większej innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Misja Projektu DEBUTING

Celem projektu DEBUTING jest opracowanie skutecznych instrumentów polityki wspierających równość w przemyśle, usługach i rzemiośle. Projekt dąży do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych oraz podnoszenia świadomości i kompetencji w zakresie otwartości, równości, inkluzywności i różnorodności.

Uczestnicy i program spotkania

W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektowi z Finlandii, Rumunii, Austrii, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec oraz regionalni interesariusze z Pomorza. Program obejmował dwa intensywne dni, w trakcie których uczestnicy mieli okazję poznać region Pomorski, szczególnie pod kątem równości płci.

Prezentacje regionalnych praktyk

Podczas spotkania zaprezentowano:

  • Plan równości płci w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na lata 2024-2026
  • Działalność Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet
  • Inicjatywy klastrowe, w tym Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Krajowego Klastra Kluczowego ICT „Interizon”
  • Programy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Inkubatora STARTER

Dobre praktyki z innych regionów

Zaprezentowano także dobre praktyki z innych regionów:

  • Wdrażanie strategii równości i parytetu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Laponii (Finlandia)
  • Konsorcjum Klastrów Północnej Transylwanii (Rumunia)
  • Działania ART-ER i relacje z regionalnym ekosystemem (Włochy)

Warsztaty i prelekcje

Spotkanie obejmowało również warsztaty dotyczące Pomorskich Inteligentnych Specjalizacji oraz prelekcje:

  • „Cybersecurity. Technology which helps to take the first steps in the IT world and improve employees’ competences” – Fundacja CODE:ME
  • „Best practices from Pomorskie: National Key Cluster meets gender” – Fundacja INTERIZON

Uczestnicy pracowali także w grupach fokusowych, analizując praktyki tworzenia wartości związanych z płcią oraz budżetowanie pod kątem płci.

Znaczenie spotkania

Spotkanie DEBUTING w Gdańsku było nie tylko okazją do promocji regionu Pomorskiego, ale także do zaprezentowania lokalnych inicjatyw na rzecz równości płci. Wpisuje się ono w dążenia Komisji Europejskiej do osiągnięcia pełnej równości szans kobiet i mężczyzn do 2025 roku, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego.

Organizatorzy

Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Województwo Pomorskie w ramach projektu „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”, finansowanego z programu Interreg Europa 2021-2027.

Więcej informacji

Więcej informacji o projekcie DEBUTING można znaleźć na stronie projektu.

Kolejne międzyregionalne spotkanie partnerów DEBUTING odbędzie się w Ungheni w Republice Mołdawii, którzy będą gospodarzem następnego spotkania i nowym partnerem projektu DEBUTING.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.