BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/IMG_4025.jpg Międzyregionalne spotkanie DEBUTING w Gdańsku: wspólne dążenie do równości i zrównoważonego rozwoju

Międzyregionalne spotkanie DEBUTING w Gdańsku: wspólne dążenie do równości i zrównoważonego rozwoju

06.06.2024
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
06.06.2024

Już w przyszłym tygodniu, w dniach 11-13 czerwca 2024 r., Gdańsk stanie się centrum dyskusji na temat równości płci i zrównoważonego rozwoju. Wszystko to za sprawą międzyregionalnego spotkania DEBUTING, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”, finansowanego z programu Interreg Europa 2021-2027.

Dlaczego równość płci jest kluczowa?

Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie polityk równościowych jest kluczem do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju. Kraje, które promują równość płci, notują wyższy poziom dobrobytu. Polityki te pomagają zmniejszać luki płacowe, promować różnorodność i włączenie społeczne, co w efekcie zwiększa innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

Misja Projektu DEBUTING

Projekt DEBUTING ma na celu opracowanie skutecznych instrumentów polityki, które wspierają działania na rzecz równości w przemyśle, usługach i rzemiośle. Dąży do tworzenia bardziej innowacyjnych modeli biznesowych oraz podnoszenia świadomości i kompetencji w zakresie otwartości, równości, inkluzywności i różnorodności. Wszystko to za pośrednictwem klastrów, które odgrywają kluczową rolę w realizacji tych celów.

Uczestnicy i program spotkania

W spotkaniu wezmą udział partnerzy projektowi z różnych regionów Europy, w tym z Finlandii, Rumunii, Austrii, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec, a także regionalni interesariusze z Pomorza. Program wizyty obejmuje dwa intensywne dni, podczas których uczestnicy poznają nasz region ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równości płci.

Podczas spotkania zostaną przedstawione liczne regionalne praktyki, takie jak:

  • Plan równości płci w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na lata 2024-2026,
  • działalność Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet,
  • inicjatywy klastrowe, w tym Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Krajowego Klastra Kluczowego ICT „Interizon”,
  • programy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Inkubatora STARTER.

Zostaną także zaprezentowane dobre praktyki z innych regionów, m.in.:

  • wdrażanie strategii równości i parytetu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Laponii (Finlandia),
  • Konsorcjum Klastrów Północnej Transylwanii (Rumunia),
  • działania ART-ER i relacje z regionalnym ekosystemem (Włochy).

Warsztaty i prelekcje

W ramach spotkania odbędą się również warsztat dotyczący Pomorskich Inteligentnych Specjalizacji oraz prelekcje: „Cybersecurity. Technology which helps to take the first steps in the IT world and improve employees’ competences” i „Best practices from Pomorskie: National Key Cluster meets gender”.

Dodatkowo, uczestnicy będą pracować w dwóch grupach fokusowych, jednej poświęconej praktykom tworzenia wartości związanych z płcią, a drugiej budżetowaniu pod kątem płci.

Znaczenie spotkania

Spotkanie DEBUTING w Gdańsku jest nie tylko okazją do promocji regionu Pomorskiego, ale także do zaprezentowania lokalnych inicjatyw na rzecz równości płci. To ważne wydarzenie wpisuje się w dążenia Komisji Europejskiej do osiągnięcia pełnej równości szans kobiet i mężczyzn do 2025 roku, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego.

Więcej informacji

Więcej informacji o projekcie DEBUTING można znaleźć na stronie: Interreg Europa.

Spotkania w ramach DEBUTING to istotny krok w kierunku promocji dobrych praktyk wdrażania działań eliminujących stereotypy płciowe i wspierania równości w miejscach decyzyjnych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.