BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/02/European-Commision.png Komisja Europejska zatwierdza polski program pomocy państwa w wysokości 300 mln euro

Komisja Europejska zatwierdza polski program pomocy państwa w wysokości 300 mln euro

fot. Canva
06.02.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
06.02.2024

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polski program o wartości 300 mln euro! Zostanie on przeznaczony na wsparcie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego.

300 mln euro dla pracowników elektrowni i kopalni

Komisja Europejska właśnie zatwierdziła polski program pomocy państwa o wartości 300 milionów euro, mający na celu wspieranie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego. Decyzja ta jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa i stanowi istotny krok w realizacji polskiego planu pomocy dla sektora energetycznego.

Zgłoszony przez Polskę program obejmuje szereg środków mających na celu łagodzenie skutków społecznych zamykania zakładów opalanych węglem. Pracownicy, którzy utracą zatrudnienie w związku z tym procesem, będą mogli skorzystać z rocznej odprawy, którą mogą przyjąć jako alternatywę dla przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych pracy świadczeń. Dodatkowo, pracownikom zbliżającym się do wieku emerytalnego przysługiwać będzie urlop płatny, którego maksymalna długość wynosić będzie cztery lata. Ten środek wsparcia będzie wypłacany aż do momentu przejścia na emeryturę.

W ocenie Komisji Europejskiej to nie pomoc publiczna

Ocena Komisji Europejskiej potwierdziła zgodność programu pomocy państwa z unijnymi wytycznymi. Komisja uznała, że udzielenie wsparcia pracownikom nie stanowi pomocy publicznej, natomiast świadczenie odpraw jest uzasadnione jako środek łagodzący skutki społeczne restrukturyzacji sektora. W swojej ocenie Komisja podkreśliła, że pomoc ta jest niezbędna, proporcjonalna i skuteczna, zachęcając przedsiębiorstwa do szybkiego podejmowania decyzji o zamykaniu nieefektywnych zakładów.

Kontekst decyzji Komisji Europejskiej obejmuje również wprowadzone niedawno wytyczne dotyczące ochrony klimatu i celów związanych z energią. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, Unia Europejska dąży do osiągnięcia zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. W tym kontekście, polityka klimatyczna UE jest kluczowym elementem oceny programów pomocy państwa, a zatwierdzenie polskiego programu stanowi krok naprzód w realizacji ambitnych celów Zielonego Ładu.

Decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu polskiego programu pomocy państwa jest ważnym sygnałem wsparcia dla transformacji energetycznej w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Przynosząc korzyści zarówno społeczne, jak i środowiskowe, program ten stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonej i efektywnej gospodarki energetycznej.

Źródło: Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.