INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/ISP.png Inteligentne Specjalizacje Pomorza kluczem do przyszłości regionu

Inteligentne Specjalizacje Pomorza kluczem do przyszłości regionu

fot. Canva
27.05.2024
Dorota Bałamonczek-Fabich
Dorota
Bałamonczek-Fabich
AUTOR
Dorota Bałamonczek-Fabich
Dorota
Bałamonczek-Fabich
27.05.2024

Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) to wyznaczone obszary gospodarki, które mają największy potencjał rozwoju i innowacyjności, stanowiąc jednocześnie przewagę konkurencyjną regionu. Zostały zdefiniowane w 2015 roku, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, po intensywnej współpracy z lokalnymi środowiskami społeczno-gospodarczymi. Proces ten trwał blisko 1,5 roku, a jego efektem było wyłonienie czterech głównych specjalizacji.

Zakresy przedmiotowe specjalizacji stanowiące załącznik uchwały w sprawie określenia ISP, dostępne są Tutaj

Aktualizacja i Nowa Perspektywa

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w globalnej i krajowej sytuacji gospodarczej. By sprostać nowym wyzwaniom oraz wykorzystać możliwości nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027, konieczna była weryfikacja dotychczasowych obszarów ISP. W wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z lokalnym środowiskiem gospodarczym, wspartych wynikami ankiet, spotkaniami, konferencjami oraz warsztatami z ekspertami, 21 maja 2024 roku zaktualizowano zakresy ISP. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zweryfikowane regionalnie specjalizacje Uchwałą nr 591/549/24.

Nowe Obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Po aktualizacji, nazwy i zakresy ISP zostały nieco zmodyfikowane, aby lepiej odzwierciedlać obecne potrzeby i możliwości regionu. Aktualne specjalizacje to:

  1. Technologie offshore i portowo-logistyczne (ISP 1): Skupiają się na innowacjach związanych z technologiami morskimi, logistyką portową i przemysłem offshore, które są kluczowe dla gospodarki Pomorza.
  2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (ISP 2): Obejmują rozwój technologii interaktywnych i informacyjnych, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach życia, w tym w edukacji, rozrywce i przemyśle.
  3. Zielona energia – Technologie ekoefektywne (ISP 3): Koncentrują się na rozwijaniu technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością ekologiczną, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju regionu.
  4. Wspólne Zdrowie – Technologie medyczne w zakresie zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska jako jednego wspólnego ekosystemu. (ISP 4): Zajmują się innowacjami w dziedzinie zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, traktowanymi jako jeden ekosystem. To podejście integruje zdrowie publiczne z ochroną środowiska.

Preferencje w Dostępie do Funduszy Unijnych

Aby wzmocnić rozwój tych obszarów, wprowadzono preferencje w dostępie do funduszy unijnych, zwłaszcza w zakresie badawczo-rozwojowym. Fundusze Europejskie dla Pomorza przewidują wsparcie dla regionalnych przedsiębiorców, szczególnie tych działających w ramach ISP. Aktualizacja obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jest krokiem w stronę nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki, która wykorzystuje potencjał regionu oraz zapewnia jego konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.