ENERGETYKA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/elektrownia-jadrowa-1.1.png Elektrownia jądrowa na Pomorzu – wydano decyzję o lokalizacji inwestycji

Elektrownia jądrowa na Pomorzu - wydano decyzję o lokalizacji inwestycji

fot. Canva
30.10.2023

Elektrownia jądrowa powstanie na Pomorzu. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o lokalizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która powstanie w gminie Choczewo. Wydanie decyzji umożliwia podjęcia kolejnych działań niezbędnych do uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy elektrowni.

Wojewoda pomorski poinformował o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Powstanie ona na Pomorzu, w gminie Choczewo, w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Decyzja lokalizacyjna to jedna z najważniejszych zgód administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia budowy.

Wydana przez wojewodę pomorskiego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, posiadającej 3 reaktory o łącznej mocy 3750 MWe. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskała dla inwestycji na Pomorzu decyzję zasadniczą oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały również umowę na projektowanie elektrowni (Engineering Services Contract) z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse-Bechtel.

Uzyskana decyzja określa terytorium inwestycji zarówno na lądzie, jak i na morzu, precyzując również warunki realizacji inwestycji. Polskie Elektrownie Jądrowe podkreślają, że decyzja o ustaleniu lokalizacji nie jest równoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wykonanie prac przygotowawczych, wydawanego również przez wojewodę. Kolejnym krokiem będzie otrzymanie zezwolenie na budowę elektrowni wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Następnie wojewoda pomorski podejmie decyzję o przyznaniu pozwolenia na budowę, które to pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych.

Jeśli interesują Ciebie kwestie rozwoju energetyki jądrowej? Zastanawiasz się czy istnieje alternatywa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu? Jak wpłynie ona na bezpieczeństwo energetyczne? Czy region powinien dążyć do budowy dużej elektrowni jądrowej, czy też może bardziej skupić się na rozproszonych źródłach, takich jak fotowoltaika, wiatraki czy małe elektrownie wodne? Jakie będą efekty tych wyborów dla regionu? Weź udział w konferencji aby znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Kiedy ? 15 listopada 2023 r. godz. 9:00

Gdzie? sala im. Lecha Bądkowskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rejestracja online

Agenda wydarzenie zostanie opublikowana wkrótce.

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.