BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/Pomorskie.png Branże kluczowe dla województwa pomorskiego

Branże kluczowe dla województwa pomorskiego

fot. Canva
22.05.2024

Jaki potencjał drzemie w województwie pomorskim? Jakie branże są najbardziej perspektywiczne? I jak jest struktura potencjałów w poszczególnych subregionach? Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru branż kluczowych dla gospodarki województwa pomorskiego wraz z uwzględnieniem specyfiki subregionalonej.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Strategia) przewiduje zasadę koncentracji na priorytetowych dziedzinach gospodarki. Zasada ta przewiduje, że realizując Strategię należy skupić się w szczególności na uruchamianiu lub wykorzystywaniu tych potencjałów, które przyczyniają się do rozwoju obszarów gospodarki zidentyfikowanych jako priorytetowe dla rozwoju regionu.

Strategia opisuje dwa mechanizmy identyfikacji priorytetowych obszarów gospodarki: Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) oraz uzupełniające je, branże kluczowe dla gospodarki, mające istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa.

Proces wyboru branż kluczowych oparty był o badania naukowe i analizy przeprowadzone przez konsorcjum Pomorskiego Instytutu Naukowego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, na bazie których powstał raport rekomendujący listę branż kluczowych przyporządkowanych do poszczególnych powiatów. Wskazania raportu zostały skonsultowane w trakcie spotkań w subregionach, jego treść została również rozesłana do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Podsumowaniem procesu identyfikacji była konferencja Pomorska Gospodarka Jutra, która odbyła się 10 maja br. Na bazie wspomnianego wyżej raportu oraz zgłoszonych uwag i opinii dokonano ostatecznej selekcji branż oraz przypisanych do nich kodów PKD, które znalazły się w uchwale.

Uchwała wraz załącznikiem zawierającym szczegółowy opis dostępne w biuletynie informacji publicznej.

Poniżej zaprezentowano mapki poszczególnych branż kluczowych.

MAPA 1. Graficzne przedstawienie powiatów, w których uznano branżę budowlaną jako branżę kluczową dla gospodarki województwa pomorskiego

MAPA 2. Graficzne przedstawienie  powiatów, w których uznano branżę drzewno-meblarską jako branżę kluczową dla gospodarki województwa pomorskiego.

MAPA 3. Graficzne przedstawienie powiatów, w których uznano branżę kreatywną jako branżę kluczową dla gospodarki województwa pomorskiego.

MAPA 4. Graficzne przedstawienie powiatów, w których uznano branżę rolno-spożywczą jako branżę kluczową dla gospodarki województwa pomorskiego.

MAPA 5. Graficzne przedstawienie powiatów, w których uznano branżę metalowo-maszynową jako branżę kluczową dla gospodarki województwa pomorskiego.

MAPA 6. Graficzne przedstawienie  powiatów, w których uznano branżę turystyczną, czasu wolnego i MICE (ang. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) jako branżę kluczową dla gospodarki województwa pomorskiego.

MAPA 7. Graficzne przedstawienie  powiatów, w których uznano branżę tworzyw sztucznych jako branżę kluczową dla gospodarki województwa pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.