INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/Bez-tytulu-1920-x-1080-px-2.png Wspólnie ukierunkujemy środki unijne na innowacje i sferę B+R. Już dziś wypełnij krótką ankietę!

Wspólnie ukierunkujemy środki unijne na innowacje i sferę B+R. Już dziś wypełnij krótką ankietę!

Fot. Canva
19.03.2024
Dorota Bałamonczek-Fabich
Dorota
Bałamonczek-Fabich
AUTOR
Dorota Bałamonczek-Fabich
Dorota
Bałamonczek-Fabich
19.03.2024

Samorząd Województwa Pomorskiego, jako gospodarz regionu pragnie zadbać o stworzenie warunków do rozwoju innowacji oraz prac badawczo-rozwojowych dla pomorskich przedsiębiorstw. Wydarzenia ostatnich lat nie są bez znaczenia dla obecnej sytuacji gospodarczej, dlatego też chcemy poznać opinię przedsiębiorców, uczelni, instytucji badawczy i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową, wokół obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Obszary te wybrane zostały w formule dialogu społecznego, wykazując duży potencjał rozwoju i innowacyjności bazując na unikalnych zasobach województwa.

Finanse na innowacje

Obecnie wkracza nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027. Niesie ona za sobą nowe możliwości i szanse dla pomorskich podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzących innowacje. Chcemy dedykować środki obszarom, które są najbardziej przyszłościowe i w których znamy aktualne potrzeby pomorskich przedsiębiorców. Aby jak najtrafniej odpowiadać na Państwa potrzeby, oddajemy w Państwa ręce ankietę.

Dzięki jej wynikom zweryfikujemy czy trendy i tematy, wokół których skupione są Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP), są nadal aktualne, czy jednak wymagają modyfikacji. Ankieta pomoże też podjąć decyzję o kluczowych obszarach, w jakie chcemy zainwestować środki na badania i rozwój. Zakresy tematyczne ISP oraz priorytetowe kierunki badawcze zostały określone we współpracy ze środowiskiem gospodarczym i naukowym w 2016 roku, a zaktualizowane w 2019 roku.

Wypełnij ankietę

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i spostrzeżenia, a także propozycje nowych zakresów tematycznych oraz priorytetowych kierunków badawczych zarówno z obszaru Państwa działalności statutowej jak i tej planowanej, w której posiadają Państwo potencjał badawczo-rozwojowy, uwzględniając cztery obszary specjalizacji:

  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne,
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Wypełnij ankietę do 5 kwietnia br. w wybranym obszarze ISP. Ankieta dostępna jest tutaj.

Istnieje także możliwość wypełnienia ankiet w kilku specjalizacjach, w zależności od wiedzy, potencjału i zainteresowania organizacji.

Masz pytania? Skontaktuj się Dorotą Bałamonczek-Fabich
e-mail: d.balamonczek@pomorskie.eu
tel.: 58 326 87 94

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.