TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/12/learnign.png Wsparcie rozwoju nowoczesnego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

Wsparcie rozwoju nowoczesnego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

fot. Canva
13.12.2023

Czy będziemy się uczyć przez całe życie? Jak będzie wyglądała edukacja przyszłości? Jakie kompetencje i zawody będą najbardziej atrakcyjne dla pracodawców Pomorza?

Znalezienie odpowiedzi m.in. na powyższe kwestie stanowi cel projektu, który Województwo Pomorskie realizuje w  ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Umowa o wartości 21 500 000 PLN została podpisana w październiku br. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, projekt zaś finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Celem głównym projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie pomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się osób dorosłych.

Zakładanym rezultatem wdrożenia projektu będzie wzmocnienie dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie. Efektem gospodarczym będzie natomiast zwiększenie produktywności i nabycie przez pracowników objętych działaniami projektu nowych kompetencji zgodnych z kluczowymi obszarami gospodarki.

Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu było powołanie Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego (PWZK), którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych, wspieranie polityki edukacyjnej województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

W skład PWZK wchodzą przedstawiciele kluczowych podmiotów i instytucji na rzecz rozwijania umiejętności w województwie pomorskim, takich jak Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, Pomorska Rada Oświatowa czy Rada Rektorów Województwa Pomorskiego. Przewodniczącym PWZK jest dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego – Stanisław Szultka.

W zeszły piątek tj. 8 grudnia odbyło się drugie spotkanie Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego, na którym były poruszane takie zagadnienia jak Współczesne role poradnictwa zawodowego w procesie uczenia dzieci i młodzieży. Jakich interwencji doradczych potrzebujemy w edukacji? Czy też Lifelong Learning – rozwój znaczenia elastyczności zawodowej i uczenia się przez całe życie wobec galopujących wyzwań w świecie pracy. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca kwestii doradztwa zawodowego w woj. pomorskim. Zostały również omówione bieżące działania oraz plany na najbliższe miesiące związane z projektem.

Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku oraz Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.