ENERGETYKA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/fotobueno_H2POLAND_16-05-2023_5207-scaled.jpg Wodór i Offshore partnerami w transformacji energetycznej – podsumowanie H2Poland

Wodór i Offshore partnerami w transformacji energetycznej - podsumowanie H2Poland

fot. fotobueno
22.05.2023
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
22.05.2023

W jakim kierunku zmierza transformacja energetyczna Europy? Jakie perspektywy i wyzwania kryje w sobie wodór? Czy wodór stanie się paliwem przyszłości? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy H2Poland w Poznaniu.

Dwudniowe wydarzenie H2Poland jest środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych. Popularyzuje rzetelną wiedzę na temat nisko- i zeroemisyjnych technologii oraz łączy podmioty zainteresowane wdrażaniem nowych technologii w energetyce.

Pierwszego dnia forum H2POLAND odbyło się kilkadziesiąt debat i prezentacji oraz warsztaty  zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pt. „Strategia rozwoju dolin wodorowych w Polsce”.

Uczestnicy wydarzenia zgodnie podkreślali, że kluczowa dla rozwoju technologii wodorowych jest współpraca – międzysektorowa, stąd inicjatywy takie jak program edukacyjny Akademia H2 zainicjowana przez PKN ORLEN czy Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego łącząca biznes, naukę oraz sektor publiczny.

Gospodarka wodorowa jest jednym z kluczowych kierunków ograniczania globalnych zmian klimatu. Przestrzeń do międzyśrodowiskowej współpracy biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych jest potrzebna do maksymalizacji udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w realizacji inwestycji wodorowych.

Podczas H2Poland rozmawiano o technologicznych, środowiskowych oraz ekonomicznych zastosowaniach wodoru. Z dyskusji i prelekcji wyłania się główne przesłanie, że kluczem do rozwoju gospodarczego i przezwyciężania wyzwań będzie dostęp do źródeł taniej zielonej energii.

„Dla rozwoju wodoru niezbędna jest współpraca różnych środowisk – województwo pomorskie współpracuje z Klastrem Wodorowym, ale też z partnerami z innych krajów realizując wspólne projekty, ukierunkowane na promocję, edukację w zakresie w zakresie rozwoju technologii wodorowych, a także na wymianę doświadczeń w zakresie implementacji rozwiązań wodorowych” – podkreślał wicemarszałek województwa Pomorskiego, Leszek Bonna

fot. fotobueno

Duży nacisk w rozmowach położono na fakt, że zielona energia będzie determinować przewagę konkurencyjną regionów i krajów. Kluczowy staje się rozwój morskiej energetyki wiatrowej, będący potencjalnym źródłem do produkcji wodoru. Sektor wodorowy wraz z sektorem morskiej energetyki wiatrowej będą generować olbrzymie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.

Szerzenie wiedzy na temat zielonej energetyki oraz zwiększanie świadomości nt. korzyści wynikających z OZE to wielkie wyzwanie. Podczas panelu pn. „Przyszłość polskiego local content – szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarki wodorowej z sektorem offshore wind”, poruszono temat konieczności regulacji kwestii związanych z wodorem oraz zapotrzebowania na specjalistyczne kadry.

„Offshore i wodór to nie tylko małżeństwo z rozsądku ale, i nieodzowny kierunek miksu energetycznego. Dlatego na tegoroczne H2POLAND jechałam z konkretnym planem współpracy z Pomorską Platformą Offshore  oraz oczywiście EDU OFFSHORE WIND 2024.” – powiedziała dr Karolina Lipińska, architektka innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz inicjatorka Edukacyjnych Targów Kariery EDU OFFSHORE WIND

fot. fotobueno

Drugi dzień rozpoczął się wystąpieniem Marka Woźniaka, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W programie dnia było również wystąpienie online Fransa Timmermansa – wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz prezentacje dobrych praktyk z Polski i zagranicy.

Ważnym punktem programu było podpisanie historycznego porozumienia, które jest pierwszą ponadnarodową inicjatywą wodorową państw Europy Środkowej i krajów bałtyckich.

Interesariusze porozumienia:

  • Vaclav Bystriansky, Czech Technological Hydrogen Platform (HYTEP) (Czechy)
  • István Lepsény, Hungarian Hydrogen Technology Association (Węgry)
  • Damian Mucha, Klaster Technologii Wodorowych (Polska)
  • Sven Parkel, Estonian Hydrogen Cluster (Estonia)
  • Paweł Piotrowicz, Hydrogen Poland (Polska)
  • Oleksandr Riepkin, Ukrainian Hydrogen Council (Ukraina)
  • Ján Weiterschütz, Slovak National Hydrogen Association (Słowacja)

Zdaniem interesariuszy, ta inicjatywa stanowi początek budowy biznesowego partnerstwa, tak by Unia Europejska stanowiła silną i równomierną całość.

Wodór to paliwo przyszłości! Zgodnie z prognozami zrewolucjonizuje unijną energetykę, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii i przybliżając Europę do neutralności klimatycznej.

Źródło: H2Poland

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.