TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/studenci.png 8 osób siedzących plecami w dwóch rzędach ławek, przy tablicy stoi nauczyciel

Uczelnie pomorskie w Rankingu Perspektywy 2024

FOT. CANVA
28.06.2024
Izabela Kościuk-Patoka
Izabela
Kościuk-Patoka
AUTOR
Izabela Kościuk-Patoka
Izabela
Kościuk-Patoka
28.06.2024

Ogłoszono wyniki najnowszego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024, który co roku wyczekiwany jest przez maturzystów z niecierpliwością. Przygotowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", ranking stanowi istotny przewodnik przy wyborze uczelni, uwzględniający siedem kluczowych kryteriów: takich jak prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Ranking Uczelni Akademickich obejmuje 31 wskaźników pogrupowanych w te siedem kryteriów, co czyni go jednym z najbardziej kompleksowych i transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie.

W przypadku rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, natomiast w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większy nacisk kładzie się na praktyczny charakter studiów, takie jak ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe. Politechnika Gdańska ponownie uplasowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich „Perspektywy 2024”, potwierdzając swoją pozycję jako najlepsza uczelnia w regionie. W drugiej dziesiątce znalazły się Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański. Wśród uczelni niepublicznych z naszego regionu wysokie miejsca zajęły Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Powiślańska Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.

Najważniejszymi odbiorcami naszego Rankingu są oczywiście maturzyści – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju „fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach.

Politechnika Gdańska wśród najlepszych uczelni w regionie

W jubileuszowym XXV Rankingu Szkół Wyższych , najwyżej spośród pomorskich uczelni uplasowała się Politechnika Gdańska, która awansowała na 5 miejsce w rankingu obejmującym wszystkie uczelnie akademickie w kraju.

Politechnika Gdańska w swojej ofercie posiada trzy kierunki, które uznano za najlepsze w Polsce, a są to:

PG w rankingu Perspektyw

PG w Rankingu Perspektyw w latach 2017 – 2024

Bardzo się cieszę, że w roku, w którym świętujemy jubileusz 120-lecia powstania uczelni, awansujemy w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych. Poprawa pozycji rankingowej i obecność w elitarnym gronie pięciu najlepszych uczelni w kraju, to dla nas potwierdzenie, że działania, jakie podejmujemy na uczelni były i są bardzo dobre. Nasze analizy pokazują, że w zakresie potencjału naukowego uczelni czy liczby cytowań rozwijamy się szybciej niż inne, czołowe uczelnie na świecie, jak np. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mamy ambicję je dogonić. Motywuje nas to do dalszej wytężonej pracy na rzecz nauki i rozwoju – ocenia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Po raz kolejny znaleźliśmy się również w czołówce uczelni technicznych, a oferowane przez nas kierunki studiów są jednymi z najlepiej ocenianych w kraju. To pokazuje, że studia na Politechnice Gdańskiej są gwarancją najwyższej jakości kształcenia, na nowoczesnej i rozwijającej się uczelni.

Najlepsze typy uczelni

Politechnika Gdańska czwarty raz z rzędu potwierdziła swoją wysoką pozycję wśród najlepszych polskich uczelni technicznych, zajmując 3 miejsce w tej kategorii. Wśród uniwersytetów kolejny rok na 4 miejscu Uniwersytet Gdański. Natomiast 2 miejsce zajął Gdański Uniwersytet Medyczny wśród uczelni medycznych. Z kolei Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku zajęła 3 pozycję wśród akademii wychowania fizycznego.

Utrzymanie tak wysokiej zeszłorocznej pozycji w rankingu Perspektyw możemy odczytywać wyłącznie jako sukces. Uczelnie, które nas wyprzedziły, mają znacznie dłuższe tradycje i inne budżetowanie. Nasi naukowcy wkładają wiele wysiłku w rozwój, pozyskiwanie grantów i odnoszą sukcesy – mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. – Poprawiliśmy i wciąż poprawiamy, także dzięki sojuszowi nadmorskich uczelni SEA-EU – rozwój umiędzynarodowienia, co przekłada się też na realne, prowadzone wspólnie przez 9 uczelni badania, kierunki studiów, wymianę akademicką. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza że wciąż czekamy na zapowiadane przez ministerstwo zmiany w ewaluacji, zmiany w ustawie 2.0, co na pewno wpłynie na wiele aspektów naszej pracy, badań i studiowania. Sądzę jednak, że my, jako społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, spokojnie możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Ranking Uczelni Niepublicznych 2024

W ogólnopolskim Rankingu Uczelni Niepublicznych 2024 na wysokiej 6 pozycji uplasowała się Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, która ma filię w Gdańsku, przy Targu Drzewnym. Na 10 miejsce awansowała Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, która ma swoje filie w Gdańsku i w Kościerzynie. 18. miejscu zajął Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Na dalszym miejscu tego rankingu znajdziemy jeszcze Sopocką Akademię Nauk Stosowanych (41 miejsce), Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (46 miejsce) oraz Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku (49 miejsce).

Metodologia

Tegoroczna edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy opiera się na tej samej metodologii, co w ubiegłym roku, zachowując zestaw siedmiu kryteriów z niewielkimi zmianami w składnikach oceny i korektami ich wag. Główne kryteria i ich wagi w ostatecznej ocenie są następujące: efektywność naukowa (30 procent wagi, z nowym wskaźnikiem „Środki pozyskane z programów ramowych UE na rzecz badań naukowych i innowacyjności”), umiędzynarodowienie (15 procent wagi), potencjał naukowy (13 procent, z nowym wskaźnikiem „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich”), prestiż i absolwenci na rynku pracy (po 12 procent), warunki kształcenia (10 procent) oraz innowacyjność (8 procent).

Główne kryteria i ich wagi w ostatecznej ocenie rankingowej

MAT. FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY

Fundacja Edukacyjna Perspektywy pozyskuje dane do rankingu częściowo od uczelni, ale głównie z baz danych POL-on oraz Scopus – SciVal. Ranking korzysta z danych dotyczących Ekonomicznych Losów Absolwentów oraz wyników ankiet przeprowadzanych wśród pracowników akademickich (profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy otrzymali tytuły i stopnie naukowe w latach 2019-2023).

W rankingu uwzględniane są tylko te uczelnie, które mają co najmniej dwa roczniki absolwentów. Dla uczelni akademickich wymagane jest posiadanie minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Natomiast dla uczelni niepublicznych łączna liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych musi wynosić przynajmniej 200 osób, przy czym uczelnia musi prowadzić studia w trybie stacjonarnym. Jak w poprzednich latach, ranking nie obejmuje uczelni niepublicznych posiadających jedynie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia.

Wyniki Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2024

Wyniki Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2024

Ranking kierunków studiów 2024

Metodologia rankingu

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.