BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/kpo.png Trwają konsultacje społeczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Trwają konsultacje społeczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

fot. Canva

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie projektu zmian w KPO. Środki pochodzące z Planu przeznaczone są głównie na rozwój i odbudowę gospodarki po pandemii, transformację cyfrową, zwiększenie efektywności ochrony zdrowia czy podniesienie jakości usług publicznych. Ze środków tych skorzysta więc każdy, dlatego też każdy ma też prawo zgłosić swoje uwagi czy komentarze odnośnie wprowadzanych zmian. Termin konsultacji upływa 15 kwietnia br.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program złożony z 55 reform i 56 inwestycji. W jego ramach Polska otrzyma 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł)  w formie preferencyjnych pożyczek.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od stycznia pracowało nad przeglądem stanu realizacji reform i inwestycji w ramach KPO, a następnie przygotowało projekt zmian – 11 w reformach i 22 w inwestycjach. Celem przeprowadzenia rewizji jest ograniczenie kosztów wdrażania Planu oraz zniwelowanie strat wynikających z opóźnienia wprowadzenia KPO do Polski. Przegląd uwzględnia też, aby reformy i inwestycje finansowane ze środków unijnych były jak najbardziej efektywne i istotne społecznie, dostosowane do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła trzy główne filary, na których mają koncentrować się fundusze z KPO. Są to polskie farmy wiatrowe na Bałtyku, bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie programów Czyste Powietrze i Zielony Ład.

Co się zmieni?

Projekt rewizji zakłada m.in. przekazanie ok. 600 mln zł na termomodernizację i instalację odnawialnych źródeł energii w domach wielorodzinnych i budynkach instytucji publicznych. Około 2,5 mld zł przeznaczone zostanie na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez inwestycję w  sektor rolno-spożywczy, rolnictwo 4.0. czy skracanie łańcuchów dostaw. Ponad dwa miliardy złotych będą przekazane na zakup technologii teleinformatycznych dla szkół i instytucji, a 1,3 mld zł planowane jest na inwestycje w szpitalach powiatowych na opiekę długoterminową i nad osobami starszymi.

Zmiany w reformach dotyczą m.in. usunięcia, zmiany opisu reform, czy przesunięcia terminu ich realizacji. Zmiany w inwestycjach dotyczą przesunięcia inwestycji z części grantowej do pożyczkowej lub odwrotnie, zmiany zakresu, opisu czy wartości wskaźników, przesunięcia terminu realizacji czy zmniejszenie wartości inwestycji.

Jak zgłosić uwagę?

Wszelkie uwagi i komentarze można zgłosić przez specjalnie przygotowane do tego celu formularze dostępne na stronie, gdzie znajduje się również szczegółowy opis wszystkich zmian zarówno w zakresie reform jak i inwestycji.

Termin nadsyłania uwag upływa 15 kwietnia br.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.