BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/07/osrodki-innowacji.png Trwa nabór na akredytację Ośrodków Innowacji

Trwa nabór na akredytację Ośrodków Innowacji

fot. Canva
03.07.2024
Justyna Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
AUTOR
Justyna Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
03.07.2024

Zapraszamy do składania wniosków na akredytację Ośrodków Innowacji! Jest to doskonała okazja dla wielu podmiotów, które pragną rozwijać i wspierać innowacyjne przedsięwzięcia w Polsce. Dołącz do elitarnego grona Ośrodków Innowacji i pomóż kształtować przyszłość przemysłu w naszym województwie!

Czym są Ośrodki Innowacji?

Ośrodki Innowacji to miejsca, gdzie spotykają się badacze, startupy, firmy i inwestorzy, aby przekształcać pomysły i technologie w innowacyjne produkty. Dzięki kompleksowym usługom, takim jak doradztwo innowacyjne, brokering technologiczny czy inkubacja startupów, Ośrodki Innowacji pomagają przedsiębiorstwom sprostać wyzwaniom cyfrowym, środowiskowym i technologicznym, zwiększając ich konkurencyjność.

Cele Systemu Akredytacji

System akredytacji Ośrodków Innowacji ma na celu:

 • Specjalizacja OI: Pogłębianie funkcjonalnych i tematycznych specjalizacji.
 • Stabilność i jakość: Zwiększenie zdolności OI do świadczenia wysokiej jakości usług.
 • Proaktywność: Promowanie proaktywnej postawy w działalności OI.
 • Strategiczny rozwój: Zachęcanie do długoterminowego planowania rozwoju i oferty usługowej.
 • Współpraca: Wspieranie sieciowania i współpracy między OI.
 • Dostęp do usług: Zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych.

Rodzaje Akredytacji: Nowy model akredytacji oferuje dwa rodzaje akredytacji: indywidualną i konsorcjalną.

 1. Akredytacja indywidualna: Ocena zdolności podmiotów do świadczenia określonych typów usług, takich jak:
  • Inkubacja/Akceleracja
  • Doradztwo innowacyjne
  • Brokering w obszarze innowacji
  • Udostępnianie infrastruktury
  • Transfer technologii z nauki do biznesu
  • Działalność wdrożeniowa
 2. Akredytacja konsorcjalna: Weryfikacja zdolności konsorcjum do świadczenia kompleksowych usług w określonych obszarach tematycznych:
  • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
  • Zielona transformacja przedsiębiorstw
  • Technologiczna transformacja przedsiębiorstw

Dla kogo?

Nowy model zakłada odejście od dotychczasowego procesu weryfikacji ośrodków innowacji. Katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o akredytację nie wymienia wprost typów ośrodków innowacji zaproszonych do udziału w konkursie. Ministerstwo stawia bowiem na weryfikację przedmiotową. Oznacza to, że konkurs jest skierowany do podmiotów, które ocenia się biorąc pod uwagę ich specjalizację funkcyjną – patrząc przez pryzmat świadczenia określonego rodzaju usług oraz specjalizację tematyczną, która weryfikuje zgodność z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami. Dzięki temu podejściu, akredytację może uzyskać każdy podmiot lub konsorcjum podmiotów, które spełnia warunki udziału i kryteria wymienione wprost w dokumentacji konkursowej.

Finansowanie 

System akredytacji OI stanowi kluczowy element wsparcia rozwoju ośrodków, finansowanego ze środków UE w latach 2021-2027 w ramach celu 1 Polityki Spójności: Bardziej inteligentna Europa. Akredytowane podmioty będą mogły realizować usługi finansowane zarówno ze środków krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o akredytację indywidualną Ośrodków Innowacji  wniosek wraz z załącznikami jest wypełniany i składany za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wniosków a obecny nabór trwa od 1 do 31 lipca br.

Szczegółowe informacje na temat procesu aplikacyjnego, wymaganych dokumentów oraz kryteriów oceny znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji zawartych na stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii na temat ośrodków innowacji i akredytacji indywidualnej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.