ZIELONA ENERGIA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/07/elbe33.png Rozpoczął się nabór na „Wsparcie finansowe dla usług indywidualnych” ELBE EUROCLUSTER

Rozpoczął się nabór na „Wsparcie finansowe dla usług indywidualnych” ELBE EUROCLUSTER

mat. własne
12.01.2024
Łukasz Dąbrowski
Łukasz
Dąbrowski
AUTOR
Łukasz Dąbrowski
Łukasz
Dąbrowski
12.01.2024

Rozpoczął się pierwszy w tym roku nabór na "Wsparcie finansowe dla usług indywidualnych" w ramach europejskiego projektu ELBE EUROCLUSTER. Budżet pierwszego naboru wynosi 110 000 EUR, co pozwoli na wsparcie co najmniej 11 indywidualnych usług dla MŚP.

Rodzaje kwalifikujących się usług

Usługi mogą być świadczone w różnych formach na przykład: spotkania indywidualne, webinaria, czy spotkania matchmakingowe. Jednocześnie muszą odpowiadać jednemu z następujących rodzajów usług:

  • Dostęp do urządzeń testowych. Cel: Zapewnienie łatwiejszego dostępu do istniejących laboratoriów lub miejsc przeprowadzania testów, które są niezbędne do przeprowadzenia testów;
  • Rozwój międzynarodowy. Cel: Wsparcie w budowaniu dostosowanej do potrzeb tożsamości, wdrażaniu umów biznesowych i wspólnych projektów współpracy;
  • Wywiad rynkowy i biznesowy. Cel: Wsparcie może obejmować (ale nie ogranicza się do): zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, zapewnienie dostępu do informacji rynkowych, oddolną analizę w celu zidentyfikowania wrażliwych produktów/usług, identyfikację przyczyn zależności od krytycznych czynników produkcji, technologii lub infrastruktury;
  • Rozwój i transfer technologii. Cel: Wsparcie w ocenie potencjału transferu technologii do innego sektora lub rozwiązanie problemu technicznego w celu umożliwienia transferu technologii;
  • Ekspertyza w zakresie technologii ekologicznych i informatycznych. Cel: Wsparcie ze strony DIH i innych usługodawców dla MŚP w ich zielonej i cyfrowej transformacji w celu poprawy efektywności wykorzystania zasobów energetycznych, postępów w transformacji IT i inteligentnej produkcji opartej na IT.

MŚP powinny złożyć wniosek wraz ze swoim dostawcą usług lub opisać rodzaj usługi, której oczekują.

Kiedy ? Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego na platformie EU Survey

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat zaproszenia do składania wniosków można znaleźć na stronie ELBE

Aby zapoznać się z zasadami, przejdź do dokumentu, który znajdziesz tu.

W następnym kwartale planowany jest kolejny nabór dla zainteresowanych MŚP.

Samorząd Województwa Pomorskiego jest partnerem projektu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.