Wydarzenia
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/Baner_1280x853px.webp Promocja uczelni wyższych na arenie międzynarodowej

Promocja uczelni wyższych na arenie międzynarodowej

29.05.2024
Monika Zdroik
Monika
Zdroik
29.05.2024

Międzynarodowa promocja uczelni przyczynia się do jej rozwoju, budowania reputacji i zdolności do przyciągania talentów z całego świata. Pozwala to uczelniom zbudować i wzmocnić ich markę na arenie globalnej, a to właśnie uczelnie o wysokiej reputacji przyciągają najlepszych studentów, pracowników naukowych i partnerów badawczych z całego świata. Już 6 czerwca na Politechnice Gdańskiej eksperci ze światowych instytucji, związanych ze szkolnictwem wyższym podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat skutecznej promocji uczelni.

Strategie międzynarodowej promocji uniwersytetów

Konferencja „Strategie międzynarodowej promocji uniwersytetów” będzie poświęcona analizie strategii promocji edukacji wyższej tak w skali lokalnej, jak i globalnej.

Wydarzenie zostało podzielone na 4 panele – dwa pierwsze, prowadzonych w języku angielskim, skupią się na międzynarodowej promocji edukacji wyższej oraz na obecności polskich uczelni na arenie światowej. Eksperci z różnych krajów przedstawią praktyczne strategie i dobre praktyki.

Trzeci i czwarty panel, prowadzone w języku polskim, skoncentrują się na roli polskich uczelni w międzynarodowych sieciach współpracy oraz czynnikach kształtujących wizerunek instytucji edukacyjnych na szczeblu lokalnym. Głos zabiorą zarówno przedstawiciele polskich instytucji edukacyjnych, jak i studenci, aby lepiej przedstawić perspektywę wewnętrzną.

Program konferencji

09:00-10:00 Rejestracja

10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji:
JM Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. Janusz Nieznański

10:15-11:15 PANEL 1: „International Higher Education Promotion Strategies: Analyzing Key Elements of Effective Campaigns and Practices for Building a Strong Global Presence. Collaborative Development of Inter-Institutional Strategies”.
Uczestnicy panelu:

 • Paul Vu, Keystone Education Group
 • Dr Dawid Kostecki, Director of the Polish National Agency for
  Academic Exchange (NAWA)
 • Gerrit Bruno Bloss, Study.eu
 • Kamila Szalast, Lancaster University Leipzig
 • Edyta Lachowicz-Santos, członkini Rady Generalnej European
  Association for International Education (EAIE)
 • Marcin Witkowski, European Association of Communication
  Professionals in Higher Education (EUPRIO)

Moderator: Andrea Zestic, TU Berlin, Communication Officer in ENHANCE Alliance

11:40–12:40 PANEL 2: „Global Presence of Polish Universities: Visibility, Promotion and Evaluating Effectiveness at Educational Fairs”.
Uczestnicy panelu:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Association of PR and Promotion of Polish
  Universities „PRom”
 • Oleksandr Zakharchuk, Head of Digital Marketing Development Team,
  NAWA
 • Katarzyna Aleksy, Director of the Higher Education Programs Office,
  Polish National Agency for the Erasmus+ Programme and the European
  Solidarity Corps (online)
 • Gerrit Bruno Bloss, Study.eu
 • Anna Modrzejewska, Head of International Relations Office at Gdańsk
  Tech

Moderator: Marcin Witkowski, Foundation for the Development of the Education System, Erasmus+ and European Solidarity Corps National Agency (Poland)

12:40-13:40 Przerwa na lunch 🥗🍲

13:40-14:40 PANEL 3: „Rola polskich uczelni w międzynarodowych sieciach współpracy: analiza widoczności i komunikacji oraz czynniki ograniczające ich efektywność”.
Uczestnicy panelu:

 • Ewa Kiszka, przewodnicząca IRO’s Forum
 • Dr inż. Justyna Szostak, prof. PG, członkini Rady Dyrektorów
  Conference of European Schools for Advanced Engineering Education
  and Research (CESAER)
 • Magdalena Sikorska, Sekretarz Generalna Uniwersytetu Europejskiego
  EUNICE
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, zastępca dyrektora ds. rozwoju
  i internacjonalizacji Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej
 • Grzegorz Robak, Politechnika Warszawska, Core Officer w ENHANCE
  Alliance

Moderator: Anna Modrzejewska, kierowniczka Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Gdańskiej

14:40-15:40 PANEL 4: „Kluczowe elementy kształtujące silną markę uczelni: analiza czynników decydujących o postrzeganiu i wizerunku instytucji edukacyjnej.”
Uczestnicy panelu:

 • Wiktoria Sadłowska, PG Racing Team (koło naukowe Politechniki
  Gdańskiej)
 • Paulina Chobot, pełnomocniczka przewodniczącej Samorządu Studentów
  Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i równości
 • Naukowcy PG: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG i dr inż.
  Miłosz Wieczór (online)
 • Dr Tomasz Czuba, kierownik Zespołu Promocji i Kontaktów ze
  Sponsorami na Uniwersytecie Gdańskim
 • Jolanta Świerczyńska-Krok, kierowniczka Działu Promocji na
  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Justyna Borkowska, kierowniczka Działu Promocji i Biura Prasowego
  Politechniki Gdańskiej

Moderator: Justyna Sudakowska, Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Gdańskiej

15:40-16:15 Podsumowanie, Sesja Q&A, zakończenie konferencji

Pełna lista PRELEGENTÓW

Link do REJESTRACJI

Wydarzenie będzie transmitowane online. LINK do wydarzenia będzie udostępniony osobom, które dokonają rejestracji na konferencję i zaznaczą formę udziału w konferencji jako online.


Dzielimy się informacjami – bądź na bieżąco

Bieżące informacje dotyczące gospodarki województwa pomorskiego publikowane są na stronie internetowej gospodarka.pomorskie.eu oraz na profilu LinkedIn Pomorskie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.