BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/OSAKA.png Promocja innowacyjnych MŚP. Weź udział w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii

Promocja innowacyjnych MŚP. Weź udział w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii

fot. Canva
13.05.2024

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w krajobrazie gospodarczym Polski. Ich rozwój, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, jest nie tylko ważny dla wzmocnienia gospodarki kraju, ale również dla budowania silnej pozycji na rynku globalnym. W odpowiedzi na te potrzeby, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór "Promocja marki innowacyjnych MŚP". Wzmocnij swoją markę dzięki udziałowi w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace.

Wzmocnienie konkurencyjności poprzez międzynarodowy handel

Głównym celem inicjatywy „Promocja marki innowacyjnych MŚP” jest wspieranie aktywności polskich MŚP na zagranicznych rynkach, zwłaszcza poprzez udział w międzynarodowych targach i konferencjach. Program ten jest kluczowym elementem wsparcia dla firm dążących do rozszerzenia swojej działalności na globalną skalę.

Cele strategiczne i wymogi naboru

Nabór, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), dysponując budżetem w wysokości 100 milionów złotych, inicjatywa jest skierowana do firm wykazujących potencjał eksportowy oraz innowacyjne podejście w działaniu.

Dla kogo? Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy zgłaszający się do naboru powinni w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskać przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 20% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

Kiedy? od 28 maja br. do 19 czerwca 2024 roku

Wsparcie dla MŚP na Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka

Inicjatywa ma na celu umożliwienie polskim przedsiębiorstwom uczestnictwa w międzynarodowych targach i konferencjach, otwierając tym samym szanse na zdobycie nowych rynków, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej. Polskie firmy mają okazję uzyskać finansowanie na promocję swojej marki.

Program „Promocja marki innowacyjnych MŚP” nie tylko stanowi szansę dla polskich przedsiębiorstw na ekspansję na międzynarodowe rynki, ale również umacnia pozycję Polski jako kraju wspierającego innowacyjność i rozwój gospodarczy. Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To niepowtarzalna szansa dla MŚP, by zdobyć nowe rynki i uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych na świecie.

Więcej informacji na stronie PARP

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.