ZIELONA ENERGIA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/Annual2024-photos.png Pomorskie zaangażowane w przyszłość wiatrowej energetyki morskiej

Pomorskie zaangażowane w przyszłość wiatrowej energietyki morskiej

fot. Wind Europe
02.04.2024
Łukasz Dąbrowski
Łukasz
Dąbrowski
AUTOR
Łukasz Dąbrowski
Łukasz
Dąbrowski
02.04.2024

Czy wiatr może napędzać naszą przyszłość energetyczną? Jakie możliwości rozwoju oferuje morska energetyka wiatrowa? Jakie korzyści przynosi współpraca międzynarodowa w dziedzinie energii odnawialnej? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas konferencji Wind Europe, która miała miejsce w Bilbao, w Hiszpanii.

Delegacja z Województwa Pomorskiego, uczestniczyła w komitecie sterującym projektu ELBE EUROCLUSTER oraz w konferencji i targach Wind Europe 2024. Przybyli nie tylko reprezentanci administracji, ale także przedstawiciele pomorskich firm, tworząc solidne zaplecze dla prezentacji regionu na międzynarodowej scenie energetycznej.

Pierwsze dwa dni poświęcone były pracowniczym sesjom projektu ELBE Eurocluster, gdzie reprezentanci różnych krajów europejskich omawiali dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość. Analizowano aspekty finansowe i merytoryczne projektu, przygotowując się do przekazania raportów do Komisji Europejskiej.

fot. Łukasz Dąbrowski

Drugiego dnia delegacja spotkała się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnego ds. rynku wewnętrznego (DG GROW), którzy wyrazili podziw dla prowadzonych działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Zwrócono uwagę na konieczność utrzymania dialogu z firmami oraz zaznaczono istotę regularnego kontaktu. Kluczowe jest także monitorowanie i ewaluacja przeprowadzanych konkursów oraz promocja informacji o nich wśród firm partnerskich.

Wieczorem tego samego dnia rozpoczęła się oficjalna część konferencji Wind Europe 2024, podczas której omawiano rozwój energetyki wiatrowej na skalę globalną, ze szczególnym uwzględnieniem prognoz na 2050 rok, w którym moc zainstalowana w wiatrakach ma przekroczyć 300 GW. Ponad 250 panelistów wzięło udział w 40 sesjach tematycznych, poruszając różnorodne aspekty tej dziedziny.

Pomorskie doświadczenia

Podczas trwania konferencji delegacja z Pomorza aktywnie uczestniczyła w panelach, prezentując doświadczenia regionu w zakresie rozwoju kompetencji oraz infrastruktury wspierającej branżę energetyki wiatrowej. Zbudowano także relacje biznesowe z przedstawicielami różnych krajów, mające na celu promocję Pomorza jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej.

Po powrocie do kraju delegacja podsumowała efekty udziału w wydarzeniu. Planuje się organizację seminarium online dla firm z Pomorza i Hiszpanii, kolejne spotkanie komitetu sterującego projektu Elbe Eurocluster w Gdańsku w 2025 roku oraz dalszą współpracę z partnerami zagranicznymi. Wzbogacono także wiedzę z obszaru nowoczesnych technologii wiatrowych oraz nawiązano szereg kontaktów biznesowych, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu w sektorze energetyki odnawialnej.

Wydarzenie w Bilbao było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, lecz także dowodem na potencjał współpracy międzynarodowej w kwestii przyszłości energetyki wiatrowej. Dzięki aktywnemu udziałowi delegacji z Pomorza, region ten umocnił swoją pozycję jako ważny gracz na mapie europejskiej branży odnawialnych źródeł energii.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.