ZIELONA ENERGIA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/Eko-Indeks.jpg Pomorskie liderem EKO-INDEKSU Millennium

Pomorskie liderem EKO-INDEKSU Millennium

01.02.2023

Województwo pomorskie liderem EKO-INDEKSU Millennium. Najbardziej zorientowane ekoinnowacyjnie województwo w Polsce.

Pomorskie zorientowane na Eko-innowacje

EKO-INDEKS to raport przygotowany przez Bank Millennium, Urząd Patentowy, Akademię Górniczo-Hutniczą i Szkołę Główną Handlową. Dokument identyfikuje potencjał eko-innowacyjności regionów, uwzględniając takie wskaźniki jak: produkcja energii z odnawialnych nośników energii, nakłady wewnętrzne na działalność B+R, pojazdy na paliwo inne niż benzyna, olej napędowy i gaz LPG, czy pracujących w branżach zielonych. Co istotne celem analizy nie jest rankingowanie regionów, a weryfikacja procesu na przestrzeni lat oraz ewaluacja ich mocnych i słabych stron. Autorzy raportu podkreślają kluczową rolę współpracy różnych środowisk na poziomie lokalnym, ale też fundamentalną rolę edukacji. Zorientowanie na współpracę i świadomość ekologiczna to istotne aspekty eko-innowacyjności (w tym ekonomia współdzielenia, symbioza gospodarcza).

źródło: EKO INDEKS Millenium

Przestrzeń do eko-inspiracji

Eko-indeks i zebrane w nim dane, pokazują rozwój trendów w obszarze ekologii i innowacyjności. Województwo pomorskie w ogólnym zestawieniu oraz w subindeksie EFEKTY EKO-INNOWACJI uplasowało się na pierwszym miejscu.

W subindeksie EFEKTY EKO-INNOWACJI brano pod uwagę:
• produkcję energii z odnawialnych nośników energii (% zużycia energii ogółem),
• ścieki oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów (komunalne i przemysłowe, % ścieków odprowadzonych ogółem),
• pojazdy na paliwo inne niż benzyna, olej napędowy i gaz LPG (% pojazdów zarejestrowanych ogółem),
• udzielone patenty na eko-innowacje (% udzielonych patentów ogółem na wynalazki),
• wartość dodaną brutto w branżach zielonych (branże o niskim i średnim ryzyku ekologicznym).

Pomorskie wciąż ma wiele do zrobienia, biorąc pod uwagę słabą pozycję Polski na tle krajów UE. Jednak jesteśmy pilnym uczniem –  inspirujemy się przykładami sąsiadów, czy korzystamy z naturalnych zasobów. Pierwsze miejsce mobilizuje do dalszych starań o zielone, przyjazne ludziom Pomorze.

Źródło: EKO INDEKS MILLENNIUM

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.