BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/fot.-Emilia-Kordek.jpg Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym na Pomorzu

Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym na Pomorzu

Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym w siedzibie DRG
23.01.2024
Monika Zdroik
Monika
Zdroik
23.01.2024

Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego akredytowani na Pomorzu spotkali się na cyklicznym śniadaniu biznesowym zorganizowanym przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Rozmawiano o działaniach podejmowanych na rzecz współpracy międzynarodowej, gospodarce i promocji województwa pomorskiego, a także ofercie kulturalnej i turystyce w regionie.

Spotkanie otworzył Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, który powitał jego uczestników, a następnie dokonał podsumowania, najważniejszych z punktu widzenia gospodarki, wydarzeń w minionym roku oraz omówił plany na przyszłość. W ramach podsumowania wśród najważniejszych wydarzeń wymienił Edu Offshore Wind – największe targi edukacyjne dla młodzieży, poświęcone morskiej energetyce wiatrowej, które odbyły się w marcu w AmberExpo i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 5 i 6 marca br. Podsumował także seminarium gospodarcze zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Azji”, które było poświęcone rynkom Indii i Bangladeszu, oraz zapowiedział kolejne, które odbędą się w tym roku –  dotyczące Turcji, Kazachstanu i Uzbekistanu. Przypomniał także o celach jakie przyświecają Gryfowi Gospodarczemu i wspomniał zeszłorocznych laureatów tej nagrody. W tym roku po raz 25. Pomorska Rada Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego wybierze najważniejszych liderów gospodarczych z regionu oraz Gminę przyjazną przedsiębiorcom. Po raz pierwszy, za sprawą nowej kategorii, zostanie także wybrany Lider ekonomii społecznej. Nabór do konkursu rozpocznie się w maju, a wręczenie nagród planowane jest na jesień br.

Jest to już trzecie spotkanie, które organizujemy dla konsuli honorowych działających na Pomorzu i dla przedstawicieli zagraniczno – polskich izb handlowych, które są zarejestrowane w naszym województwie lub do których należy wiele pomorskich firm. Podczas spotkań przekazujemy konsulom najaktualniejsze informacje o naszym województwie, które będą im pomocne przy pracy. W ramach tego spotkania opowiedzieliśmy o ofercie kulturalnej i turystycznej, ofercie Brokera Eksportowego a także przedstawiliśmy bieżące plany i działania skupione wokół tematyki gospodarczej. Zauważyliśmy też, że bardzo ważne są bezpośrednie kontakty dlatego podczas spotkań zostawiamy czas nie tylko na pytania i dyskusję, ale i do bezpośrednich kontaktów i rozmów –  mówi Ewa Jagodzińska, kierownik referatu umiędzynarodowienia gospodarki w Departamencie Rozwoju Gospodarczego UMWP.

W spotkaniu udział wzięli konsulowie honorowi: Republiki Austrii, Ludowej Republiki Bangladeszu, Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Chile, Republiki Finlandii, Republiki Francuskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Kazachstanu, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Republiki Mołdawii, Królestwa Norwegii, Wschodniej Republiki Urugwaju, honorowi konsulowie generalni Królestwa Szwecji, Republiki Federalnej Niemiec, Węgier oraz przedstawiciele Amerykańskiej Izby Handlowej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej w Polsce.

Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy 2030, który będzie realizowany do końca 2029 roku, to projekt o wartości blisko 96 mln z czego 75 mln dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza. Dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach działań w projekcie przewidziano m.in. seminaria i konferencje przybliżające przedsiębiorcą zagraniczne rynki, a także targi i misje gospodarcze. W ramach targów organizowane będą stoiska regionu.

Będą to głównie najważniejsze dla danej branży targi i przez nią wskazane. Wśród najbliższych wydarzeń targowych znajdują się:

Zachęcamy do śledzenia strony projektu www.brokereksportowy.pl, gdzie znajdują się m.in. informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach na wydarzenia. W ramach projektu będziemy pracować z grupami branżowymi i udzielać grantów na indywidualny udział firm w targach. Będziemy także kontynuować działania pilotażowe z pierwszej edycji projektu, takie jak współpraca z firmami B+R celem budowania partnerstw do udziału w Programie Horyzont Europa oraz z firmami zainteresowanymi udziałem w przetargach międzynarodowych takich jak te dla ONZ czy NATO – zachęcała do współpracy Anna Jafra z ARP.

Podsumowanie ostatniego seminarium gospodarczego „Zrozumieć Azję. Indie i Bangladesz” – nowe współprace w regionie

Jan Zacharewicz, Konsul Honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu w rozmowie z Joanną Nasyrow, Dyrektorką Konsulatu Honorowego Republiki Kazachstanu w Gdańsku

Jan Zacharewicz, Konsul Honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu w rozmowie z Joanną Nasyrow, Dyrektorką Konsulatu Honorowego Republiki Kazachstanu w Gdańsku

Nie zabrakło podziękowań dla Jana Zacharewicza, Konsula Honorowego Bangladeszu, który brał czynny udział w przygotowaniu grudniowego seminarium gospodarczego „Zrozumieć Azję”. Dzięki jego zaangażowaniu na zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Azji” (którego członkami są m.in. Województwo Pomorskie oraz miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot) seminarium uczestnicy mogli wysłuchać wykładu „Bangladesz znany i nieznany”.

Bangladesz to szybko rozwijający się kraj, który ma wiele do zaoferowania zagranicznym inwestorom i turystom. Ma młodą i wykwalifikowaną siłę roboczą, rozwijającą się gospodarkę i bogatą kulturę. Jest również krajem o strategicznym znaczeniu, położonym na skrzyżowaniu szlaków Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Bangladesz serdecznie zaprasza do odkrywania i angażowania się zarówno inwestorów, podróżników jaki i studentów oraz kadrę naukową. To kraj, w którym historia, kultura i możliwości łączą się w harmonijną symfonię. Ostatnie seminarium gospodarcze „Zrozumieć Azję”, pozwoliło na nawiązanie nowej owocnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Bangladeszu z przedsiębiorcami z Trójmiasta, co jest dobrą prognozą na przyszłość – mówił Jan Zacharewicz.

Oferta instytucji kultury 

Ofertę instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego przedstawiła Beata Jaworowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, która opowiedziała o wszystkich instytucjach kultury będących w rejestrze SWP, jak i tych współprowadzonych przez SWP, a wpisanych do rejestrów innych Organizatorów. Dzięki tej prezentacji uczestnicy spotkania mogli uaktualnić wiedzę o miejscach, które warto promować za granicą, ale także skorzystać z ich oferty podczas goszczenia zagranicznych gości i przedsiębiorców.

Cele i działania Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

PROT od 20 lat odpowiada za zintegrowane działania promocyjne na rzecz rozwoju i intensyfikacji ruchu turystycznego do regionu Pomorskiego. O jego działalności, potencjale województwa pomorskiego i planach na przyszłość związanych z turystyczną promocją regionu opowiadała Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP. Przedstawione zostały efekty współpracy z mediami i najciekawsze filmowe materiały promocyjne. Relacje z podróży w regionie Pomorskim ukazały się w największych dziennikach, stacjach telewizyjnych, a także na blogach oraz serwisach internetowych takich jak m.in.: National Geographic Traveler, Daily Mail, Le Monde, BBC czy Der Spiegel. Podsumowano także serię filmów promocyjnych z udziałem Roberta Makłowicza, Karola Okrasy i Pascala Brodnickiego, które można obejrzeć w serwisie Youtube. Materiały promowały produkty regionalne, takie jak: truskawka kaszubska, ryby morskie, owoce lasu, gęsina czy lokalne browary. W latach 2019-2023 regionie pomorskim złożono łącznie 187 wizyt studyjnych, w których uczestniczyli dziennikarze, blogerzy i touroperatorzy z 35 krajów, w tym m.in. 285 dziennikarzy, 132 blogerów i aż 302 touroperatorów.

Dzielimy się informacjami

Spotkania zapewniają nie tylko stały kontakt i wymianę informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i dyplomatami z naszego regionu, ale też przyczyniają się do skutecznego budowania pozytywnego wizerunku województwa pomorskiego nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

Bieżące informacje dotyczące gospodarki województwa pomorskiego publikowane są na stronie internetowej gospodarka.pomorskie.eu oraz na profilu LinkedIn Pomorskie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.