TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/wyzwania-przyszlosci.jpg Nowe Perspektywy dla Edukacji Zawodowej: Relacja z IX Forum Pomorskiej Edukacji „Zawodowcy Pomorza”

Nowe Perspektywy dla Edukacji Zawodowej: Relacja z IX Forum Pomorskiej Edukacji „Zawodowcy Pomorza”

MAT. WŁASNE
06.06.2024
Izabela Kościuk-Patoka
Izabela
Kościuk-Patoka
AUTOR
Izabela Kościuk-Patoka
Izabela
Kościuk-Patoka
06.06.2024

5 czerwca 2024 r. w AmberExpo w Gdańsku odbyło się IX Forum Pomorskiej Edukacji. To wyjątkowe wydarzenie, organizowane w tym roku pod hasłem „Zawodowcy Pomorza”, zgromadziło szerokie grono uczestników, w tym parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów. Tegoroczna edycja skupiła się na przyszłości kształcenia zawodowego i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny, w szczególności rozwój sztucznej inteligencji.

Forum otworzył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Leszek Bonna, który w swoim przemówieniu podkreślił kluczowe znaczenie edukacji zawodowej dla rozwoju regionalnej gospodarki. Marszałek zwrócił uwagę na potrzebę dostosowywania programów edukacyjnych do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz podkreślił rolę współpracy między szkołami a przedsiębiorcami.

Potrzeby pracodawców i wymagania, jakie będą stawiane pracownikom, będą się nieustannie zmieniać. W tym procesie ważną rolę odegra wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe, które powinno oferować uczniom adekwatne do zmieniających się i nowych potrzeb umiejętności, przygotowywać ich na wyzwania społeczno-ekonomiczne, a także pomóc w skutecznym planowaniu kariery zawodowej. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie rozwój szkolnictwa zawodowego bez silnego związku edukacji z biznesem – mówił Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

W ramach forum omówiono wiele kluczowych kwestii dotyczących przyszłości kształcenia zawodowego. Atrakcją na forum była prezentacja robota typu kroczącego model Unitree Go2 przez Stowarzyszenie Robotyków SCALP. Robot ten, wyposażony w zaawansowane sensory i algorytmy sztucznej inteligencji, stanowił doskonały przykład nowoczesnych technologii, które są nośnikiem zmian w naszym społeczeństwie i gospodarce.

Robot kroczący model Unitree Go2 (fot. Izabela Kościuk – Patoka)

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój szkolnictwa zawodowego na Pomorzu?

Forum rozpoczęło się wykładem na temat wykorzystania środków europejskich w rozwój szkolnictwa zawodowego na Pomorzu, który przedstawił Pan Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.  W swoim wykładzie zaprezentował główne cele i strategie regionalnej polityki edukacyjnej na Pomorzu, kładąc szczególny nacisk na rozwój kształcenia zawodowego. Podkreślił, że kluczowe wartości takie jak dialog, odpowiedzialność, współpraca i partnerstwo stanowią fundament efektywnej edukacji w regionie. Omówił strategiczne przedsięwzięcia mające na celu rozwój sieci szkół zawodowych, wskazując na istotną rolę kluczowych branż, w tym energetyki, nowoczesnych technologii, transportu, logistyki, zdrowia, gospodarki morskiej i turystyki. Dyrektor Adam Krawiec zaznaczył, że aktywne zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz efektywne doradztwo zawodowe są niezbędne do przygotowania uczniów na zmieniające się wymagania rynku pracy. Jego wykład podkreślił, że wsparcie dla uczniów i nauczycieli, inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne wyposażenie szkół zawodowych są kluczowe dla przygotowania kadry odpowiadającej na potrzeby rynku pracy i wyzwań technologicznych.

Jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja na rynek pracy?

Jednym z punktów programu był wykład prof. Aleksandry Przegalińskiej z Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Harvarda, zatytułowany „Wyzwania przyszłości: jak sztuczna inteligencja będzie kształtować rynek pracy?”. Profesor Przegalińska stwierdziła, że chociaż sztuczna inteligencja jest obecnie bardzo popularna i uważana za rewolucyjne narzędzie przyszłości, nieprędko stanie się myślącą, świadomą maszyną. „Rewolucja dotycząca sztucznej inteligencji już się dzieje i my w niej uczestniczymy,” powiedziała prof. Przegalińska. Wskazała, że przez ostatnie lata AI rozwijała się raczej w cieniu, ale teraz, dzięki narzędziom takim jak ChatGPT, zrobiło się o niej głośno. „Teraz sztuczna inteligencja szturmem wkracza w nasze życie,” dodała. Wskazała również na potrzebę wdrażania AI w edukacji, aby lepiej przygotować uczniów na przyszłość. Zwróciła również uwagę na konieczność uwzględnienia AI w nowej podstawie programowej.

FOT. IZABELA KOŚCIUK – PATOKA

50 Lat Dyskusji o Kompetencjach Przyszłości: Co udało się ustalić?

Podczas forum Dr Tomasz Gajderowicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, przedstawił fascynujące wnioski z pięćdziesięcioletnich badań nad kompetencjami przyszłości. Podkreślił, że umiejętności takie jak krytyczne myślenie, szybkie przyswajanie nowej wiedzy oraz zdolności analityczne będą kluczowe na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Edukacja wpływa na każdą dziedzinę naszego życia, a jej jakość ma bezpośrednie przełożenie na produktywność oraz wzrost gospodarczy podkreślił w swoje wypowiedzi Dr Gajderowicz, podkreślając wagę danych z badań PIAAC w kształtowaniu polityki edukacyjnej. Wskazał również na problem spadku wyników edukacyjnych, który jest konsekwencją zamknięcia szkół w czasie pandemii oraz umasowienia technologii cyfrowej i social mediów. Zwrócił również uwagę na potrzebę uczenia się przez całe życie, aby być gotowym na zmiany zawodowe, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji.

„Nie możemy ulegać modzie, która sugeruje, że świat diametralnie się zmienił i potrzebujemy zupełnie nowych kompetencji. Prawda jest taka, że nasze mózgi działają w ten sam sposób, co kiedyś, a kluczowe umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, głęboka wiedza w danej dziedzinie, czy umiejętność rozwiązywania problemów, pozostają niezmienne” – stwierdził dr Tomasz Gajderowicz.

fot. Izabela Kościuk – Patoka

Centralnym punktem forum była debata na temat wyzwań kształcenia zawodowego. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk: dyrektorzy szkół, uczniowie, przedsiębiorcy i samorządowcy. Dyskusję moderowała Pani Dorota Heiza z Instytutu Badań Edukacyjnych. Pan Jacek Tomczak, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, podkreślił potrzebę ścisłej współpracy między szkołami a pracodawcami, aby lepiej przygotować uczniów do wymagań rynku pracy. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na konieczność integracji nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz potrzebę ciągłego dostosowywania programów edukacyjnych do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Debata na Forum Pomorskiej Edukacji uwidoczniła wiele wyzwań stojących przed kształceniem zawodowym. Jednakże, poprzez wspólne wysiłki pracodawców, szkół i uczniów, możliwe jest stworzenie systemu edukacji zawodowej, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy i oczekiwania młodzieży. Kluczowym wnioskiem jest potrzeba ciągłego dialogu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby kształcenie zawodowe mogło skutecznie przygotować młodych ludzi do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Forum Pomorskiej Edukacji po raz kolejny pokazało, jak ważne jest inwestowanie w kształcenie zawodowe i adaptowanie go do wyzwań przyszłości, aby zapewnić młodym ludziom kompetencje niezbędne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.


Dzielimy się informacjami – bądź na bieżąco

Bieżące informacje dotyczące gospodarki województwa pomorskiego publikowane są na stronie internetowej gospodarka.pomorskie.eu oraz na profilu LinkedIn Pomorskie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.