TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/rok-aka1.jpg Niech żyje nauka! Pomorskie uczelnie wspólną paradą rozpoczęły nowy rok akademicki

Niech żyje nauka! Pomorskie uczelnie wspólną paradą rozpoczęły nowy rok akademicki

Parada z okazji rozpoczęcia roku akademickiego
02.10.2023
Monika Zdroik
Monika
Zdroik
02.10.2023

Uroczystym przemarszem, w samym sercu Gdańska, zainaugurowano w sobotę, 30 września, nowy rok akademicki 2023/2024. Studenci, przedstawiciele środowisk akademickich i władz samorządowych z województwa pomorskiego już po raz drugi wzięli udział w tym wyjątkowym święcie nauki, rozpoczynającym nowy rok akademicki. Parada, która przeszła Traktem Królewskim, była symbolem integracji, jak również celebracji wspólnych wartości i celów dla nauki i szkolnictwa wyższego w naszym regionie.

Po raz drugi barwny pochód środowiska akademickiego przemaszerował Traktem Królewskim w Gdańsku. Parada zakończyła się pod Dworem Artusa, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Usłyszeliśmy przemówienia władz samorządowych oraz władz uczelni i reprezentantów studentów.

Wydarzenie uświetnili akrobaci i Gdańska Orkiestra Akademicka. Były też występy chórów trzech uczelni. Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać na żywo pieśni Gaudeamus igitur, która zwyczajowo rozbrzmiewa we wszystkich uczelniach podczas inauguracji roku akademickiego. Tym razem odegrały ją niepowtarzalne gdańskie carillony.

mat. własne

Wspólna inauguracja ponownie zgromadziła ludzi, którzy udowadniają, że nauka jest jednym z kluczowych motorów rozwoju Gdańska i całego naszego regionu. Była to również świetna okazja do integracji społeczności akademickiej, co było widać po uśmiechniętych twarzach samych uczestników. W tym roku w głośnym marszu przeszło kilkaset studentów i reprezentantów 19 uczelni wyższych. Na miejscu nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych. Podczas przemarszu panowała radosna atmosfera, pełna dźwięków, kolorów i pozytywnej energii.

W imieniu środowiska akademickiego głos zabrał przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita prof. Marcin Gruchała.

 Chciałem przywitać niezwykle serdecznie studentów, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają pierwszy rok na uczelniach Pomorza. Cieszymy się, że wybraliście uczelnie w tym pięknym miejscu. W miejscu, które ma swoje wartości – wolność, swobodę, współpracę – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.   Jestem przekonany, że na naszych uczelniach zrealizujecie swoje marzenia zawodowe, będziecie się rozwijać, myśleć twórczo i w sposób wolny. Życzę wszystkim bardzo dobrego, bezproblemowego roku akademickiego!  

Swoje przemówienia wygłosili również przedstawiciele studentów trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Ich tematami przewodnimi były trzy najważniejsze wartości: wolność – jako nie cel sam w sobie, ale szansa w zakresie edukacji; solidarność – czyli postawa wzajemnego wsparcia między studentami różnych uczelni i współpraca – w formie proaktywnego działania jako efekt wolności i solidarności.

Oprócz społeczności Uczelni Fahrenheita, w wydarzeniu udział wzięli reprezentanci 16 uczelni wyższych publicznych i niepublicznych z całego województwa pomorskiego: Akademii Ateneum w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańskiego Seminarium Duchownego, Polsko-Japońskej Akademii Technik Komputerowych (filia w Gdańsku), Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Wyższej Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

W województwie pomorskim studiuje ponad 84 tysiące studentów, w tym blisko 4 tysiące studentów zagranicznych z ponad 70 krajów.

Pomorskie staje się niezwykle atrakcyjnym miejscem do nauki, pracy i rozwoju, dzięki czemu coraz więcej osób chce pracować i mieszkać na Pomorzu. Dla niektórych ta przygoda rozpoczyna się od wyboru miejsca studiowania.

Niech to będzie dla wszystkich owocny rok akademicki!

Vivat Academia, vivant professores!

 

Organizatorem wydarzenia były Uczelnie Fahrenheita i Miasto Gdańsk.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.