Wydarzenia
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/doradcy-zawodowi-2-002.png Doradcy zawodowi na szkoleniu

Jak wykorzystać narzędzia AI w pracy doradcy zawodowego? Spotkanie z ekspertami i praktykami

MAT. ORGANIZATORÓW WYDARZENIA
09.04.2024
Izabela Kościuk-Patoka
Izabela
Kościuk-Patoka
AUTOR
Izabela Kościuk-Patoka
Izabela
Kościuk-Patoka
09.04.2024

Rola doradców zawodowych jest wieloaspektowa i ma na celu pomoc osobom w różnych etapach życia zawodowego w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich kariery. Choć AI nieprędko zastąpi osobisty kontakt z doradcą, to może być cennym narzędziem wspomagającym pracę, pozwalającym na efektywniejsze i bardziej spersonalizowane świadczenie usług doradczych. Czy i jak w pracy doradcy zawodowego można skutecznie wykorzystywać narzędzia AI (ChatGPT)? Zapraszamy na spotkanie z ekspertami i praktykami.

8 marca Samorząd Województwa Pomorskiego podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku. Podczas spotkania w obecności rektora Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku dr hab. Jana Wiśniewskiego, prof. UWSB Merito, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił rolę uczelni w kształceniu kadr województwa i znaczenie zacieśnienia współpracy celem prowadzenia kształcenia dla aktualnych i przyszłych potrzeb naszego regionu.

Korzyści z wprowadzenia AI do doradztwa zawodowego

Rola doradców zawodowych polega na udzielaniu wsparcia i pomocy osobom w różnych aspektach ich życia zawodowego, w celu umożliwienia im osiągnięcia sukcesu i satysfakcji zawodowej. To nie tylko pomoc w identyfikacji celów zawodowych i doradztwo w wyborze ścieżki kariery. Współpraca z doradcą zawodowym jest ważna już na samym początku edukacji, bo może być cennym wsparciem przy wyborze odpowiedniego kierunku studiów czy szkolenia zawodowego. Doradcy zawodowi pomagają także w przygotowaniu profesjonalnego CV, listu motywacyjnego i w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych. Dysponują szeroką wiedzą dotyczącą strategii poszukiwania pracy i korzystania z różnych platform rekrutacyjnych. Mogą też stanowić pierwsze wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, takich jak utrata pracy, zmiana zawodu, relokacja czy powrót do pracy po przerwie.

Kompetencje przyszłości czy przyszłość kompetencji?

Warto na bieżąco śledzić zmiany na rynku pracy i dzięki temu skutecznie dostarczać informacji o trendach, wymaganiach pracodawców oraz perspektywach zawodowych w różnych branżach i sektorach. Nowoczesne narzędzia AI mogą wspomóc doradców w codziennej pracy. Już 16 kwietnia odbędzie się spotkanie pt.Kompetencje i potrzeby w perspektywach ucznia, pracodawcy i doradcy zawodowego” zorganizowane przez Uniwersytet WSB Merito Gdynia wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Prelegenci oraz eksperci Uniwersytetu podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami. Dowiedz się, w jaki sposób firmy współpracują, by wspierać rozwój szkolnictwa branżowego na Pomorzu.

AGENDA

10:00 – 10:10  – Powitanie uczestników

10:10 – 10:30  – Wykorzystanie narzędzi AI na przykładzie ChatGPT do zwiększenia aktywizacji zawodowej

Marek Ożarowski, wykładowca WSB Merito

10:30 – 10:50  –  Kompetencje przyszłości, czy przyszłość kompetencji? Zarządzanie karierą zawodową w czasach VUCA/BANI

Alicja Dettlaff, konsultantka HR

10:50 – 11:10  – Perspektywa doradcza w rozumieniu potrzeb ucznia i pracodawcy

Katarzyna Abramowicz, doradczyni zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni

11:10 – 11:30  –Współpraca biznesu i edukacji w rozwoju szkolnictwa branżowego na Pomorzu

Damian Mucha, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

11:30 – 11:50 – : Model szkolnego doradztwa zawodowego. Od ucznia do pracownika

Grażyna Kurowska, nauczycielka-konsultantka w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Beata Jacak-Drabik, Ekspertka Belbin®

11:50  – 13:00 – Debata

Prowadzący: Krzysztof Świętalski, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku

Uczestnicy: Agnieszka Zielonka, właścicielka Akademii Ja, Monika Piekarz, pedagożka i doradczyni zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni, Anna Dukowska, Powiatowa Konsultantka ds. Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Tomasz Kąkol, Wicedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji nauczycieli, dr Stanisława Kierznikowicz, Dyrektor Finansowa EL-MARK sp. zo.o. sp.k.

13:00  – 13:30  – Networking

13:30 – 15:00  – Warsztat pt. AI – Twój pomocnik w procesie przygotowania do rekrutacji

  1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w procesie rekrutacyjnym.
  2. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych za pomocą narzędzi opartych na SI.
  3. Ćwiczenie praktyczne: Tworzenie własnego CV za pomocą narzędzi SI.
  4. Rola SI w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dorota Botkowska i Katarzyna Zadora, doradczynie zawodowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Współorganizatorem spotkania jest: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Partnerzy: Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorska Rzemieślnicza Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych, Akademia JA.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.


Kiedy? Wtorek 16 kwietnia 2024 r., godz. 10:00 -15:00

Gdzie?  Uniwersytet WSB Merito Gdynia, ul. Śląska 35/37, Gdynia, Aula 15

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Konieczna jest rejestracja.

Rezerwacja miejsc na spotkanie odbywa się za pośrednictwem strony WSB Merito .


Dzielimy się informacjami – bądź na bieżąco

Bieżące informacje dotyczące gospodarki województwa pomorskiego publikowane są na stronie internetowej gospodarka.pomorskie.eu oraz na profilu LinkedIn Pomorskie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.