ZIELONA ENERGIA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/ORE.png Morska energetyka odnawialna. Poznaj wyniki badania Elbe Eurocluster

Morska energetyka odnawialna. Raport o gotowości w zakresie odporności

fot. Canva
28.03.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
28.03.2024

Morska energetyka odnawialna jest kluczowym sektorem dla sprawnego przeprowadzenia dekarbonizacji i niezależności energetycznej Europy. Dlatego poziom jej odporności stanowi ważny czynnik zabezpieczenia przemysłu MEW. Poznaj szczegółowy raport przygotowany przez ELBE Eurocluster na temat rezyliencji morskiej energetyki wiatrowej.

Green Deal Industrial Plan, zaproponowany na szczeblu UE w 2023 r., ma na celu rozwiązanie niektórych krytycznych wyzwań stojących przed europejskim przemysłem zaawansowanych technologii, w tym odnawialnej energii morskiej. Stanowi on mapę drogową dla nowej fali industrializacji w Europie, w której przyszły przemysł UE będzie oparty na zerowej emisji gazów cieplarnianych. To wymaga dostosowania technologii przemysłowej i procesu produkcji opartego na krajowych i europejskich źródłach surowców krytycznych.

ELBE Alliance zostało zainicjowane w 2016 r. w celu wspierania internacjonalizacji i rozwoju łańcucha dostaw wśród europejskich klastrów energii odnawialnej offshore. W 2022 r. Sojusz stał się finansowanym przez UE euroklastrem wspierającym współpracę klastrów Blue Energy z 8 krajów: Hiszpanii, Norwegii, Francji, Belgii, Szwecji, Danii, Polski i Wielkiej Brytanii.

Podczas WindEurope 2024 Elbe Eurocluster zaprezentował przygotowany przez siebie raport pt. OFFSHORE RENEWABLE ENERGY – RESILIENCE PREPAREDNESS REPORT (ORE), w którycm przeanalizowano niektóre z kluczowych wyzwań dla odporności sektora OZE w kontekście dalszego wykorzystania energii morskiej w celu osiągnięcia celów Europy w zakresie czystej energii do 2030 i 2050 r.

Jak firmy oceniają odporność sektora?

Badanie przeprowadzone z firmami z sektora OZE wykazało, że większość z nich nie otrzymała żadnego konkretnego wsparcia ze strony UE/kraju/regionu podczas pandemii COVID-19, czy podczas kryzysu energetycznego. Stanowi to istotną lukę, którą należy rozwiązać za pomocą rządowych programów wsparcia, aby poprawić odporność sektora ORE na przyszłe kryzysy. Ponadto badania wykazały, że większość firm nie ma w swojej organizacji planu ciągłości działania, który jest ważny dla radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Jak wzmacniać odporność?

W raporcie ORE przedstawiono zalecenia dotyczące wzmocnienia odporności, w tym elementy rozwoju planu ciągłości działania, które mogą być wykorzystywane przez firmy. W oparciu o wyniki raportu, potrzebne jest skonsolidowane wsparcie w celu wzmocnienia odporności europejskiego sektora ORE na poziomie politycznym za pomocą następujących środków:

  • wprowadzenie dedykowanych zachęt finansowych oraz mechanizmu wsparcia krytycznych projektów w zakresie odnawialnej energii morskiej w Europie,
  • zwiększenie inwestycji publicznych w badania i rozwój nowych materiałów, produktów i procesów, które mogą umożliwić rozwój projektów związanych z odnawialną energią morską,
  • wzmocnienie współpracy klastrów za pośrednictwem europejskich sieci wsparcia ma kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji dostawców i łańcucha wartości sektora OZE.

Potencjał morskiej energetyki odnawialnej

Sektor morskiej energetyki odnawialnej (ORE) jest uznawany za kluczowy dla osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego i zielonej transformacji w Europie. Europa posiada duży potencjał energii odnawialnej w morskiej energetyce wiatrowej i oceanicznej, które mają przyczynić się do ponad 50% produkcji energii elektrycznej do 2050 r. i zrealizować Agendę Zielonego Ładu, czyniąc Europę pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Zgodnie z unijną strategią na rzecz morskiej energii odnawialnej, zainstalowane zostaną następujące moce:

  • 2030 – 60 GW morskiej energii wiatrowej 1 GW energii oceanicznej,
  • 2050 – 300 GW morskiej energii wiatrowej i 40 GW energii oceanicznej.

Aby osiągnąć te ambitne cele, w ciągu najbliższych 20 lat konieczne będzie gwałtowne zwiększenie technologii i produkcji energii odnawialnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowy raport znajdziesz tu: Offshore Renewable Energy

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.