BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/04/fotobueno_LOCAL_TRENDS_SOPOT_03-04-2023_2705-scaled.jpg Local Trends 2024 – Samorządowy Kongres Finansowy zaprasza do dyskusji!

Local Trends 2024 - Samorządowy Kongres Finansowy zaprasza do dyskusji!

mat. organizatorów wydarzenia
30.04.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
30.04.2024

Już 13-14 maja 2024 roku, Sopot będzie gospodarzem wydarzenia, które cyklicznie podejmuje dyskusję w tematyce finansów samorządowych. Czy samorządy są przygotowane na nowe wyzwania i możliwości stojące przed polskimi miastami i regionami? Dołącz do czwartej edycji Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego, gdzie będziemy rozmawiać o kluczowych kwestiach dla rozwoju regionów i społeczności lokalnych.

Przestrzeń dla współpracy i innowacji

Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends jest areną dyskusji, gdzie przedstawiciele samorządów, biznesu i nauki spotykają się, aby analizować, dyskutować oraz kształtować przyszłość polskich regionów i gmin. Idea Local Trends opiera się na inicjowaniu otwartych debat i wymiany doświadczeń między różnymi sektorami życia publicznego. W Sopocie, podczas tego dwudniowego wydarzenia, marszałkowie województw, prezydenci, burmistrzowie, eksperci branżowi oraz przedstawiciele administracji państwowej wspólnie zastanowią się nad kluczowymi kwestiami finansowania samorządów i inwestycji. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas Kongresu będzie perspektywa samodzielności finansowej samorządów w obliczu zmieniającej się rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Analizowane będą także tendencje w finansowaniu zadań publicznych, w tym dotacje, a także zrównoważone planowanie finansowe w długiej perspektywie.

Pomorska Kolej Metropolitalna jako przykład dobrych praktyk

mat. organizatorów wydarzenia

Zrównoważony system transportu stanowi istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego. Pomorska Kolej Metropolitalna jest ważnym elementem pomorskiego transportu i jest dobrym przykładem dla innych regionów, czy dynamicznie rozwijających się aglomeracji. Podczas panelu „Wpływ dostępności i zrównoważonego systemu transportu metropolitalnego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu” będą dyskutowane kluczowe wyzwania projektowania i wdrażania systemów transportu regionalnego w kontekście wzrostu populacji w miastach, czy wpływu na lepszą dostępność miejsc pracy, edukacji i usług – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Równie ważnym tematem kongresu będzie przyszłość polityk transportowych w regionach oraz ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy. Wspólny projekt Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańsk na rozbudowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o południową część Gdańska, ma odpowiedzieć na potrzeby transportowe mieszkańców południowych dzielnic agkomeracji, ale i powiatów ościennych. Analizując ten projekt, uczestnicy Kongresu będą poszukiwać najlepszych praktyk i doświadczeń, które mogą być adaptowane w innych regionach.

Kongres będzie również okazją do dyskusji na temat skutecznej współpracy między samorządami, rządem, przedsiębiorcami i społecznością lokalną w celu efektywnego planowania, finansowania i wdrażania systemów transportu regionalnego.

Kiedy? 13-14 maja 2024 r.

Gdzie? Sopot, Sheraton Hotel

Więcej informacji wraz ze szczegółowym programem na stronie Local Trends

Local Trends 2024 – Samorządowy Kongres Finansowy to nie tylko konferencja i debaty, ale przede wszystkim platforma budowania przyszłości regionów poprzez współpracę, innowacje i proaktywne podejście do wyzwań. Zapraszamy do udziału w tej inspirującej podróży ku lepszemu jutru dla wszystkich społeczności lokalnych w Polsce.

Województwo Pomorskie jest gospodarzem i partnerem Samorządowego Kongresu Finansowego

mat. organizatorów wydarzenia

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.