BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/11/kongres-klastrow-1.jpg Kluczowe wyzwania gospodarcze i priorytety klastrów – podsumowanie 9. Kongresu Klastrów Polskich

Kluczowe wyzwania gospodarcze i priorytety klastrów - podsumowanie 9. Kongresu Klastrów Polskich

fot. Maciej Politowicz
13.11.2023
Dorota Bałamonczek-Fabich
Dorota
Bałamonczek-Fabich
AUTOR
Dorota Bałamonczek-Fabich
Dorota
Bałamonczek-Fabich
13.11.2023

Kolejny, już 9 Kongres Klastrów Polskich za nami. Dwa dni merytorycznych debat na temat kluczowych wyzwań, priorytetów gospodarczych oraz nawiązywania relacji biznesowych. Konferencja pozwoliła na dyskusje w temacie edukacji, roli klastrów, czy zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.

Najnowsze trendy w gospodarce i polityce klastrowej. Dyskusje na temat wyzwań i potrzeb, mających pozwolić jeszcze lepiej wykorzystać potencjał klastrów. To tylko część wiedzy jaką mogliśmy pozyskać podczas dwóch dni kongresu. Od ponad 9 lat Kongres odbywa się w różnych miastach Polski, by jak najszerszemu gronu przybliżyć zarówno tematykę rozwoju regionalnego, ale i wyzwań oraz trendów w obecnie kształtującej się gospodarce.

Partnerstwo i współpraca

Wydarzenie wspólnie otworzyli: Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego wraz z Krzysztofem Krystowskim Prezesem Związku Klastrów Polskich, podkreślając potencjał i siłę jaka drzemie w klastrach, bez wątpienia to właśnie partnerstwo i współpraca leży u podstaw sukcesu gospodarczego.

Podczas panelu otwierającego wydarzenie pt. „Jak można zarobić na zielonej transformacji gospodarki – szanse i koszty”, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego  podkreślił rolę i atuty regionu.

Województwo Pomorskie posiada preferencyjne położenie, które stwarza nam duże możliwości rozwoju w obszarze farm wiatrowych. Bez wątpienia powinniśmy je wykorzystać i wspierać na wielu płaszczyznach. Rozwój zielonej energetyki oraz efektywność energetyczna to nasze priorytety w polityce rozwoju – mówił.

Kwestia zabezpieczenia kadr dla energetyki wiatrowej stanowi priorytet województwa pomorskiego, które powołało Pomorską Platformę Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej między innymi w celu zadbania o promocję zawodów w branży offshore wśród młodych ludzi. Karolina Lipińska, zastępczyni dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego jest jednocześnie koordynatorką Platformy i inicjatorką pierwszych w Polsce i Europie targów kariery w branży energetyki wiatrowej EDU OFFSHORE WIND.

Cyfryzacja przedsiębiorstw jest drogą

Natomiast w drugim panelu przedstawiono cyfrową transformację w świetle szans i możliwości jakie z sobą niesie, nie zaś wyłącznie w kategorii wymogu konkurencyjności. Transformację cyfrową należy potraktować jedynie jako narzędzie dające możliwość zdobycia nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Cyfryzacja jest jedynie drogą, a nie celem samym w sobie.

W kolejnych panelach nie zabrakło regionalnego odniesienia do polityki samorządów mających realny wpływ na kształtowanie środowiska rozwoju firm i przedsiębiorców. Karolina Lipińska, zastępczyni dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego podkreślała, iż to właśnie Klastry posiadające wiedzę i kompetencje w obszarach swoich działań. To one powinny być głosem przedsiębiorców w kształtowaniu strategii rozwoju dla poszczególnych regionów. Zwróciła również uwagę na spore wyzwania w zarządzaniu polityką innowacji z jakimi borykają się regiony na co dzień. Mimo to, Województwo Pomorskie stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska i możliwie je wspierać, czemu ma też służyć planowany projekt pn. „Smart Green Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz klastrów w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie”.

Inkluzywność i równouprawnienie płci

Drugi dzień Kongresu, to szersze spojrzenie na możliwości klastrów prowadzących współpracę na poziomie europejskim, a także kreujących nowe modele biznesowe uwzględniające inkluzywność i równouprawnienie płci. Bez wątpienia, temat równouprawnienia płci m.in. w odniesieniu do zajmowania wyższych stanowisk oraz stopnia feminizacji pracowników zwłaszcza w branży ICT, przez wiele lat był marginalizowany, nie mniej z roku na rok zauważalna jest znacząca poprawa sytuacji kobiet.

Panelem zamykającym kongres był panel prezentujący klastry jako pomost w budowie relacji między polskimi i ukraińskimi firmami podczas, którego mogliśmy się przekonać, iż wola współpracy jest bardzo duża po obu stronach. Jednak nie zawsze jest to łatwe ze względów instytucjonalnych. Nie mniej, współpraca w celu wsparcia procesu internacjonalizacji firm ukraińskich w Europie i udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy została podjęta i cały czas jest żywo prowadzona. Uczestnicy panelu podkreślali, że wierzą na owoce tej współpracy w najbliższej przyszłości.

Związek Pracodawców Klastry Polskie zaprasza na kolejny, 10 Kongres Klastrów Polskich w 2024 roku, który odbędzie się w Krakowie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.