BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/PARP.png Jakie technologie będą kształtowały przyszłość cyfrową? Wnioski z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jakie technologie będą kształtowały przyszłość cyfrową? Wnioski z badania

fot. Canva
17.06.2024
Justyna Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
AUTOR
Justyna Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
17.06.2024

Żyjemy w świecie hiper-zmian, dlatego transformacja cyfrowa stała się nie tylko szansą, ale wręcz koniecznością dla wszystkich podmiotów dążących do utrzymania konkurencyjności i innowacyjności. Dynamiczny proces zmian cyfrowych świata, w którym prowadzą swoją działalność firmy, zmienia m.in. sposób komunikacji i reagowania na potrzeby klientów jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała badanie, a wnioski z niego opublikowała w raporcie pt. Wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

W raporcie zastanawiano się między innymi nad tym: Jakie technologie zdominują rynek w nadchodzących latach i jakie są najnowsze trendy w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Dodatkowym celem analizy było też poznanie skuteczności interwencji wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw oraz wyciągnięcie wniosków użytecznych dla interwencji podejmowanych w aktualnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Autorzy opracowania zapoznali się z dostępnym przeglądem literatury naukowej, dokumentów rządowych, raportów organizacji międzynarodowych oraz analiz dokonanych przez sektor prywatny. Wszystko po to, aby zrozumieć i zdefiniować, jakie technologie będą najbardziej wpływały na kształtowanie się cyfrowej przyszłości.

Stworzono kompleksową listę trendów technologicznych, które w ocenie PARP, będą miały kluczową rolę w transformacji cyfrowej. Są to:

 • Druk 3D
 • Przetwarzanie brzegowe (Edge Computing)
 • Przetwarzanie przestrzenne (Spatial Computing)
 • Łączność (Connectivity)
 • Energooszczędne technologie
 • Digital Twins
 • Cloud Computing
 • Sztuczna inteligencja
 • Rozwój półprzewodników
 • Rozwój komputerów kwantowych
 • Robotyzacja i automatyzacja
 • Przemysł 4.0 (Industry 4.0)
 • Platformy niskokodowe (Low Code)
 • Analiza danych (Data Analytics)
 • Blockchain

Dla zachowania jak największej wartości użytkowej dla odbiorców tego badania, dla każdego z ww. trendów przedstawiono jego definicję, zastosowania i wyzwania, co jeszcze lepiej pozwala czytelnikom zrozumieć korzyści płynące z danej technologii oraz potencjalne trudności, jakie mogą wystąpić podczas jej wdrażania.

Badanie to nie tylko zwięzłe ujęcie trendów technologicznych, które mają szansę zrewolucjonizować cyfrowy świat firm. Raport omawia też pięć trendów procesowych, wynikających z interakcji między sprzętem, oprogramowaniem, a procesami organizacyjnymi. Te trendy to:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Cyfryzacja modeli biznesowych
 • Rozwój inteligentnych wyrobów
 • Rozwój usług cyfrowych
 • Rozwój kompetencji cyfrowych.

Projekty i inwestycje w zakresie transformacji cyfrowej cechuje umiarkowany poziom ryzyka i wymierne korzyści, w tym te finansowe. Dlatego, jak podaje raport PARP, niezbędne jest podejmowanie interwencji, które będą wspierały cyfrowe zmiany wśród firm. Rekomendacje obejmują m.in. tworzenie sieci centrów AI, które stanowiłyby pomoc dla MŚP w procesie wdrażania generatywnej AI w ich działania biznesowe. Kluczowe mogą okazać się działania wspomagające adaptację MŚP do nowych wymogów cyberbezpieczeństwa, a także wzmacnianie kompetencji cyfrowych wśród pracowników MŚP.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią badania. Raport dostępny jest na stronie PARP.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.