TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/chojnice.png Jak się żyje w Chojnicach? Rozmowy pomorskie – spotkanie z mieszkańcami powiatu chojnickiego 22.06.2023

Jak się żyje w Chojnicach? Rozmowy pomorskie - spotkanie z mieszkańcami powiatu chojnickiego 22.06.2023

fot. Canva
15.06.2023
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
15.06.2023

Jacy są Chojniczanie? Czy są związani emocjonalnie z regionem, w którym żyją? Jakie widzą obszary do poprawy w miejscu zamieszkania? Na te i wiele innych pytań odpowiada badanie przeprowadzone przez Instytut Kaszubski i Fundację IBRIS na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania dowiesz się jakie są wyniki badania, poznasz ofertę Funduszy Europejskich dla Pomorza oraz posłuchasz i włączysz się w dyskusję o powiacie chojnickim.

Wśród mieszkańców województwa pomorskiego przeprowadzono badanie dotyczące ich postaw, wartości, potrzeb i oczekiwań, również z podziałem na powiaty. Badanie ankietowe poszerzono wywiadami grupowymi z mieszkańcami, umożliwiając identyfikację obserwowanych przez nich problemów i oczekiwań. Zakończenie projektu zaplanowane jest na październik bieżącego roku. Jednak część prac została już zrealizowana. Co stało się przyczynkiem do organizacji spotkań z mieszkańcami w powiatach.

Dobrze się żyje na Pomorzu

Na wysoki poziom zadowolenia z jakości życia w badaniu wskazało aż 93 % mieszkańców regionu.

Jesteśmy związani emocjonalnie z regionem

Aż 80 % badanych wskazało na emocjonalny związek z Pomorzem, co stanowi najlepszy wynik z wszystkich badanych obszarów. Pomorzanie w 77 % wskazują również na więź z Polską, a w 72 % z Europą.

Jak się żyje w Chojnicach? Rozmowy pomorskie – spotkanie z mieszkańcami powiatu chojnickiego

Zapraszamy na spotkanie:

  • poznaj wyniki najnowszych badań dotyczących województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego,
  • weź udział w debacie.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badania „Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan”. Dowiemy się m.in. jak mieszkańcy powiatu chojnickiego oceniają jakość swojego życia, jakimi kierują się wartościami, jaki styl życia wybierają. Po prezentacji zaplanowana jest debata nawiązującą do tematów poruszonych w badaniu.

mat. własne

Na spotkanie i debatę zaprasza Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Organizatorem spotkania jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Pytania dotyczące spotkania proszę kierować na adres e-mail mo.zdroik@pomorskie.eu lub pod numer telefonu 58 32 68 887

Spotkania z mieszkańcami powiatów pozwolą na przedstawienie wyników badań oraz rozmowę na temat specyficznych potrzeb mieszkańców powiatów i na poznanie opinii mieszkańców.

Badanie dotyczące postaw i zachowań mieszkańców województwa pomorskiego jest projektem badawczym, realizowanym przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Instytut Kaszubski oraz Fundacja IBRIS, koordynowanym przez prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.