POMORSKIE KOMPETENCJE JUTRA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/PGP-2023-6-1.png Jak pulsowała gospodarka Pomorza w 2023? Przegląd najważniejszych trendów gospodarczych w 2023 roku

Jak pulsowała gospodarka Pomorza w 2023? Przegląd najważniejszych trendów gospodarczych w 2023 roku

12.06.2024
Pomorski Przegląd Gospodarczy
Pomorski
Przegląd Gospodarczy
AUTOR
Pomorski Przegląd Gospodarczy
Pomorski
Przegląd Gospodarczy
12.06.2024

Jak w 2023 roku kształtowały się nastroje wśród przedsiębiorców województwa pomorskiego? Czy zmieniała się sytuacja na rynku pracy w minionym roku? Jak wyglądała struktura kierunkowa importu i eksportu? Na te i wiele innych pytania odpowiada raport przygotowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

W raporcie znajdziemy odpowiedzi na takie zagadnienia jak:

  • Barometr Koniunktury Pomorza dodatni, lecz najniższy od czasów pandemii – z czego wynika?
  • Nastroje przedsiębiorców nadal przeciętne, jednak lepsze niż przed rokiem – dlaczego?
  • Poziom bezrobocia bez zmian na poziomie wojewódzkim – jakie fluktuacje na szczeblu powiatowym?
  • Saldo handlu zagranicznego znów dodatnie – czy na długo?
  • Rosnące znaczenie pomorskich portów morskich – jak duże są ich rezerwy rozwojowe?

 

Najważniejsze wnioski

  • Wartość Barometru Koniunktury Pomorza wyniosła w 2023 r. 0,3 pkt., będąc o 0,3 pkt. niższą niż w 2022 r. i o 7,2 pkt. niższą niż w 2021 r.
  • Choć pomorskie przedsiębiorstwa nadal funkcjonują w dobie wysokiej niepewności i niestabilności, to ubiegły rok dla firm z pięciu spośród siedmiu analizowanych przez GUS branż, był lepszy od poprzedniego – przede wszystkim dla sektorów: informacji i komunikacji oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych. Gorzej niż przed rokiem swoją sytuację ocenili reprezentanci: handlu hurtowego oraz przetwórstwa przemysłowego.
  • Na przestrzeni roku stopa bezrobocia uległa obniżeniu w jedenastu pomorskich powiatach, wzrosła w ośmiu, a w jednym pozostała bez zmian. Największy spadek bezrobocia dotyczył powiatów: nowodworskiego, sztumskiego, kartuskiego i malborskiego. Bezrobocie wzrosło natomiast najbardziej w powiecie kwidzyńskim.
  • W 2023 r. wielkość pomorskiego eksportu sięgnęła 15,9 mld euro, natomiast importu – 14,9 mld euro. W obydwu przypadkach były to wartości mniejsze od osiągniętych przed rokiem – odpowiednio o: 7,7 proc. oraz 20,3 proc. Pozwoliło to na wypracowanie dodatniego salda międzynarodowej wymiany handlowej, które ukształtowało się na poziomie +1,0 mld euro.

Zapraszamy do lektury raportu prezentującego podsumowanie kwartalnych analiz za 2023 rok w zakresie koniunktury gospodarczej, działalności przedsiębiorstw, rynku pracy i handlu zagranicznego.

Raporty są dostępne na stronie Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego

zestaw logotypów Krajowego Planu Odbudowy

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.