BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/euro.png Fundusze unijne dla HoReCa

Fundusze unijne dla HoReCa

fot. Canva
02.04.2024

Rozważasz pozyskanie środków unijnych? Działasz w branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej czy kulturalnej? Eksperci Agencji Rozwoju Pomorza oferują komercyjną usługę pozyskiwania dotacji, od wniosku po rozliczenie projektu, kierowane dla branży HoReCa.

Dotacje dla firm HoReCa

Eksperci Agencji Rozwoju Pomorza oferują obsługę firm i instytucji  na zasadach komercyjnych w zakresie:

  • przygotowania wniosku,
  • rozliczenia,
  • doradztwa i konsultacji.

Dlaczego eksperci Agencji Rozwoju Pomorza?

  • od lat edukują firmy doradcze specjalizujące się w pozyskiwaniu funduszy UE,
  • organizują konkursy i projekty dla branży HoReCa.

Pozyskają dla Ciebie środki unijne na rozbudowę i wyposażenie firmy!

W kwietniu 2024 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z branży HoReCa  mający na celu  unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w hotelarstwie, gastronomii, turystyce, czy kulturze. Konkurs finansowany jest w ramach  środków unijnych z Krajowego Programu Odbudowy i Rozwoju. Wnioski należy składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Planowany nabór projektów 04.2024 r. –  06.2024 r.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa z branży HoReCa.

Na co?

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną – komponent obligatoryjny

Działania podnoszące kwalifikacje – komponent fakultatywny

Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych MŚP – komponent fakultatywny

Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.