ENERGETYKA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/Projekt-bez-tytulu-17.jpg Elektrownia atomowa na Pomorzu. Działajmy razem, bo wspólnie możemy więcej!

Elektrownia atomowa na Pomorzu. Działajmy razem, bo wspólnie możemy więcej!

FOT.CANVA
02.12.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
02.12.2022

Elektrownia atomowa, która ma powstać w gminie Choczewo, to projekt strategiczny dla całej Polski i największa inwestycja w historii naszego regionu. Wprowadzi ona duże zmiany w wielu gminach i zmieni krajobraz Pomorza. Dlatego samorząd województwa wspólnie z lokalnymi samorządami będzie prowadzić dialog z inwestorem i rządem. Marszałek Województwa powoła także Zespół Ekspertów, z którego doradztwa będą mogły korzystać samorządy z całego regionu.

Elektrownia atomowa to sprawa dotycząca nie tylko jednej gminy czy powiatu. Inwestycja oddziaływać będzie na całe województwo pomorskie.

Samorządy mają pytania

Została wybrana już technologia budowy siłowni jądrowej i toczy się postępowanie środowiskowe dla tej inwestycji.

– Widać, że prace przyspieszyły, dlatego trzeba usprawnić przepływ informacji między rządem oraz współpracę na poziomie samorządów – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pomorskie chce się dobrze przygotować do tej inwestycji. To zadanie, które obejmuje dziesiątki dziedzin i zagadnień.

– To nie tylko sam proces budowy elektrowni. Ale choćby przygotowanie terenu budowy, jego zaplecza i powiązania tego z dziesiątkami firm i zakładów w całym regionie i w Polsce – podkreśla burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński.

Planując taką inwestycję trzeba pomyśleć nie tylko o infrastrukturze.

– Co ze szkolnictwem zawodowym? Co z ochroną zdrowia mieszkańców, pracowników budowy, a w przyszłości także samych pracowników elektrowni? Jaki będzie wpływ inwestycji na warunki życia, gospodarkę, w tym branżę turystyczną? Czy dalej będzie można wypoczywać na pięknych bałtyckich plażach. Pytań jest wiele – zaznacza marszałek Struk.

Ale jak dotąd nie ma na nie odpowiedzi. Stąd inicjatywa marszałka, by ze względu na znaczenie inwestycji, skalę jej oddziaływania i problematykę, samorządy współpracowały ze sobą zarówno w zakresie identyfikacji oczekiwanych inwestycji komplementarnych, definiowania zagrożeń i szans, ale również w ramach wielu procedur administracyjnych związanych ze środowiskowymi uwarunkowaniami realizacji inwestycji, decyzją lokalizacyjną oraz szeregiem innych wynikających z właściwych przepisów. Już obecnie w strukturach SWP został utworzony zespół doradczy składający się ze specjalistów z departamentów UMWP i Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, którego zadaniem jest przygotowywanie stanowisk w sprawach dotyczących inwestycji.

Działajmy razem

Musimy być razem i działać wspólnie. Takiego zdania są samorządowcy z powiatów: wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, którzy na zaproszenie marszałka województwa Mieczysława Struka, przyjechali do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Wszyscy mamy świadomość skali inwestycji związanej z budową elektrowni atomowej. Widzimy potrzebę przygotowania się do udziału w tym procesie – podkreślał marszałek Struk.

Aby współpraca była lepsza marszałek zaproponował stworzenie forum samorządowego.

– To właśnie tu będziemy mogli regularnie wymieniać się informacjami, spostrzeżeniami czy uwagami – opisywał.

Ale propozycja samorządu województwa jest szersza. Powstanie również grupa ekspercka. Będą w niej naukowcy, specjaliści i autorytety z różnych dziedzin: środowiska, spraw ekonomicznych, technicznych, zdrowotnych czy społecznych. Ich rolą będzie doradztwo we wszystkich sprawach, jakie zgłoszą członkowie forum.

– Z mojej strony deklaruję współfinansowanie pomorskiego panelu ekspertów – poinformował Jarosław Białk, starosta pucki.

Prace nad zasadami działania zespołu oraz jego składem już trwają.

W temacie dotyczącym elektrowni jądrowej oraz inwestycji towarzyszących w dniu 21 listopada br. odbyło się dedykowane posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz spółek i instytucji centralnych, które będą realizować inwestycje towarzyszące prezentowali stan prac związanych z lokalizacją elektrowni atomowej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.