BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/klastry-scaled.jpg Dwa klastry z województwa pomorskiego ze statusem Krajowych Klastrów Kluczowych

Dwa klastry z województwa pomorskiego ze statusem Krajowych Klastrów Kluczowych

fot. Canva
24.01.2023
Monika Radziszewska
Monika
Radziszewska
AUTOR
Monika Radziszewska
Monika
Radziszewska
24.01.2023

Ministerstwo Rozwoju i Technologii po raz kolejny przyznało statusy Krajowego Klastra Kluczowego dwudziestu organizacjom z całej Polski. W tej edycji już po raz trzeci otrzymały go dwa klastry z województwa pomorskiego: Pomorski Klaster ICT INTERIZON oraz Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe.

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Status ten przyznawany jest na trzy lata.

W tej edycji już po raz trzeci otrzymały go dwa klastry z województwa pomorskiego: Pomorski Klaster ICT INTERIZON oraz Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe.

Dwa klastry z Pomorza

Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” działa w branży logistycznej, transportowej i dystrybucyjnej. Misją klastra jest tworzenie i rozwój pomorskiego multimodalnego węzła logistycznego, położonego na szlaku korytarza Północ-Południe oraz wspieranie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie. Szczególnie ważnym aspektem jest wsparcie i rozwój transportu morskiego.

Klaster ICT Interizon działa w obszarze branży technologicznej. Celem organizacji jest rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym. Otwarta i transparentna formuła klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników .

Polityka klastrowa

Krajowa polityka klastrowa realizowana jest w oparciu o dokument „Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r.” opracowanego przez Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W województwie pomorskim polityka wspierania klastrów realizowana jest na  podstawie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 i Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Pomorskie klastry będą mogły ubiegać się o finansowanie z zatwierdzonego niedawno przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Smart Green Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz klastrów w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie”.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.