BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/AI-generated.png Dobrze się żyje na Pomorzu – wyniki badań mieszkańców Pomorza

Dobrze się żyje na Pomorzu - wyniki badań mieszkańców Pomorza

fot. AI Generated
08.05.2023
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
08.05.2023

Jacy są Pomorzanie i jak siebie widzą? Czy są związani emocjonalnie z regionem, w którym żyją? Jakie widzą obszary do poprawy w miejscu zamieszkania i w całym województwie? Na te i wiele innych pytań odpowiada badanie przeprowadzone przez Instytut Kaszubski i Fundację IBRIS na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego.

Wśród mieszkańców województwa pomorskiego (na próbie 6 600 mieszkańców) w okresie listopad 2022 – luty 2023 przeprowadzone zostało badanie dotyczące ich postaw, wartości, potrzeb i oczekiwań (w formule umożliwiającej podział na powiaty województwa pomorskiego). Oprócz badania ankietowego przeprowadzono wywiady grupowe z mieszkańcami, dotyczące identyfikowanych przez nich problemów, oczekiwań, ale również oceny dotychczasowej działalności władz samorządowych. Zakończenie projektu zaplanowane jest na październik bieżącego roku. Jednak część prac została już zrealizowana.

Dobrze się żyje na Pomorzu

Na wysoki poziom zadowolenia z jakości życia wskazało aż 93 % mieszkańców regionu, a 55 % badanych uważa, że w pomorskiem mieszka się lepiej niż w innych regionach.

mat. własne

mat. własne

Pomorzanie związani emocjonalnie z regionem

Aż 80 % badanych wskazało na emocjonalny związek z Pomorzem, co stanowi najlepszy wynik z wszystkich badanych obszarów. Pomorzanie w 77 % wskazują również na więź z Polską, a w 72 % z Europą.

mat. własne

Dumni z bycia mieszkańcami Pomorza

Zdecydowana większość mieszkańców regionu jest dumna ze swojego miejsca zamieszkania, bo aż 78 %, a tylko 15 % tej dumy nie odczuwa.

mat. własne

Potrzeby Pomorzan

Pomorzanie zapytani o doskwierające im problemy wskazali na pierwszym miejscu trudności z przystępnymi cenowo mieszkaniami o dobrym standardzie.

mat. własne

Zdaniem 45 % mieszkańców poprawy wymaga infrastruktura drogowa, a poprawę dostępności komunikacyjnej wskazało 35 % badanych, szczególnie wśród mieszkańców małych miast i wsi.

Podkreślano problem dziurawych, nieutwardzonych dróg, brak poboczy i chodników we wsiach. W wielu powiatach poważnym problemem jest wykluczenie komunikacyjne, które dotyczy transportu kołowego i szynowego, uniemożliwiając osobom nieposiadającym samochodu, pełne korzystanie z oferty medycznej, kulturalnej czy możliwości załatwiania spraw urzędowych w gminie, powiecie czy województwie.

mat. własne

Potrzebę rozwoju komunikacji – połączeń między miastami, czy mniejszych miast z większymi (połączenia autobusowe i kolejowe), zwiększenie liczby kursów i korzystnej oferty cenowej – wskazali mieszkańcy powiatów: bytowskiego, puckiego, słupskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego, gdańskiego, starogardzkiego i wejherowskiego.

Mieszkańcy powiatów oddalonych od Trójmiasta wskazywali również na potrzebę większego dostępu do kultury i rozrywki, głównie z powiatu bytowskiego, chojnickiego, słupskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego.

Ważnym wskazaniem badanych jest również dostęp do usług zdrowotnych, których ograniczenie doskwiera 50 % badanych i wymaga poprawy. Jest to między innymi powiązane z ograniczonym dostępem do komunikacji publicznej niektórych wsi, czy mniejszych gmin.

W wypowiedziach badanych pojawiał się również temat „odpływu” ludności do bardziej atrakcyjnych ośrodków oraz „umierania” ich rodzinnych miejsc. Zdaniem rozmówców uatrakcyjnienie regionu zapobiegałoby wyludnianiu i zachęcało do osiedlania.

Doskwierają nam rosnące ceny i inflacja

Mieszkańcy Pomorza zapytani o najważniejsze cele dla Polski zwrócili uwagę, że głównie doskwierają im rosnące ceny. Aż 70 % badanych wskazało, że w perspektywie 10 lat głównym celem powinnam być walka z inflacją oraz utrzymanie stabilnej gospodarki (53%). Istotną kwestią okazuje się też ochrona wolności słowa (34%) i dbania o siły obronne kraju (32%).

mat. własne

Pomorzanie są pracowici, przedsiębiorczy i otwarci na ludzi

Mieszkańcy Pomorza zostali również zapytani o to, z jakimi cechami kojarzy się typowy Pomorzanin. Większość mieszkańców regionu uważa, że jesteśmy pracowici (69%), przedsiębiorczy (67%) i otwarci na ludzi (65%).

mat. własne

Prowadzone badanie pozwoli lepiej poznać mieszkańców województwa pomorskiego, a władzom gminny, powiatowym i wojewódzkim dostosować kierunki działań w przyszłości.

Badanie dotyczące postaw i zachowań mieszkańców województwa pomorskiego jest projektem badawczym, realizowanym przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Instytut Kaszubski oraz Fundacja IBRIS, koordynowanym przez prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.