TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/11-FIR_GRAFIKA.jpg Dobre praktyki, dyskusje i 6 nagrodzonych partnerstw międzysektorowych podczas 11 Forum Inicjowania Rozwoju

Dobre praktyki, dyskusje i 6 nagrodzonych partnerstw międzysektorowych podczas 11 Forum Inicjowania Rozwoju

14.11.2022

Granty dla NGO’sów

Sześć innowacyjnych partnerstw międzysektorowych otrzymało granty o  łącznej wartości 122 tysięcy złotych podczas tegorocznego Forum Inicjowania Rozwoju.

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się:

  • Budowa Altany Warsztatowej” – lider Fundacja Anielskie Ranczo.
  • “Zielono mi” – lider Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja.
  • “Kuźnia Niebieskich Talentów” – lider  Stowarzyszenie Brzostek Top Team.
  • “Wodonerzy – strażnicy wody i wewnętrznej przyrody” – lider Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa.
  • “#gdanskiSteam” – lider  Stowarzyszenie Falco Gedanense.
  • “Zdrowa sportowa głowa” – lider Fundacja Graj z Głową.

– „Nagrodzone inicjatywy to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności Pomorza. To dla nas ważne, by wspierać takie projekty, bo ludzie je tworzący najlepiej znają wyzwania swojego najbliższego otoczenia i poprzez otrzymane wsparcie mają możliwość realizacji ciekawych i potrzebnych koncepcji” – mówiła Monika Hinc, Prezeska UP Foundation.

Przykłady wolontariatu w organizacjach

Forum Inicjowania Rozwoju było okazją do wymiany doświadczeń, edukacji i networkingu. Było także przestrzenią do określenia wspólnych planów na przyszłość wolontariatu pracowniczego na całym Pomorzu.

Uczestniczki i uczestnicy wydarzenia poznali przykłady wolontariatu pracowniczego w poszczególnych organizacjach, w tym program “Hestyjne Centrum Wolontariatu” Grupy ERGO Hestia, program “Tydzień Wolontariatu Pracowniczego NN” Nationale-Nederlanden, czy też praktyki Coca-Cola HBC Polska. Swoimi doświadczeniami podzieliła się również przedstawicielka Grupy LPP, która opowiedziała m.in. o programie minigrantów pracowniczych. Zwróciła też uwagę na potrzebę dawania zespołom możliwości angażowania się w wolontariat w oparciu o talenty i kompetencje, którymi dysponują.

Oto kilka kluczowych wskazówek zebranych od ekspertek forum:

-„Zaczynajmy od celu. Zastanówmy się, w jaki sposób chcemy zaistnieć w społeczności lokalnej, w której działa nasza firma. Jak chcemy wpłynąć na otoczenie: środowisko, pracowników i mieszkańców lokalnej społeczności? Wybierzmy obszar działania, z uwzględnieniem opinii i potrzeb pracowników firmy. Pamiętajmy, że muszą oni identyfikować się z beneficjentami swych działań. Zastanówmy się, z kim możemy podjąć współpracę. Jakie organizacje pozarządowe mogą być naszymi partnerami? Stwórzmy program wolontariatu pracowniczego wspólnie z pracownikami. Niech to oni będą jego twórcami. Pamiętajmy o wdzięczności wobec wolontariuszy. Docenianie nie jest jeszcze zbyt popularne w kulturze polskich firm. Mówimy dużo o porażkach,  jednocześnie nie celebrujemy dobrych rzeczy, sukcesów. Ludzi trzeba dostrzegać i dawać im głos” – zauważyła Jolanta Rychlik, prezeska Fundacji Świat Wrażliwy oraz Caffe Aktywni, współorganizatorka warsztatów i forum.

 

Okrągły Stół dla Wolontariatu Pracowniczego

Ważną częścią forum był Okrągły Stół dla Wolontariatu Pracowniczego poprowadzony przez Dorotę Sobieniecką-Kańską, dyrektorkę Gdańskiego Klubu Biznesu.

Rekomendacje wypracowane w ramach Okrągłego Stołu podsumowała ekspertka Forum, Izabela Dyakowska, prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego.

-„Świat zmienia się na naszych oczach i z naszym udziałem jak nigdy dotąd. Trenujemy obywatelskość również w środowisku pracy. Jest to dla nas duży przywilej i wyzwanie, bezcenne doświadczenie wiedzy o sobie, o naszych organizacjach, o świecie, o tym, kim jesteśmy i dlaczego warto iść dalej razem. Zwróćmy uwagę, że słowa klucze „po – moc”, albo „praco – dawca”, patrząc przez pryzmat wolontariatu pracowniczego, niosą dla nas ważne przesłanie.

Wolontariat pracowniczy to także szansa na zmianę paradygmatu w edukacji. Uczymy się najlepiej w sytuacjach pomagania, w działaniu i współpracy, od siebie nawzajem. W wolontariacie mamy to jak na talerzu. Ważną rolę w tym procesie zmian odgrywa miasto, region, mając moc wprowadzania strategicznych planów. A tego nie ma bez udziału społecznie odpowiedzialnego biznesu. Trudno nie docenić tego ogromnego kapitału, nie tylko finansowego, ale szczególnie tego ludzkiego. Szeregi fantastycznych ludzi, z często ukrytymi talentami i kompetencjami przy wsparciu swoich pracodawców, są w zasięgu, by służyć wspólnocie, abyśmy mieszkali w lepszych, szczęśliwych społecznościach, szczęśliwych miastach.

Jesteśmy zdania, że kolejnym krokiem jest budowanie w partnerstwach międzysektorowych świadomych zaangażowanych polityk organizacyjnych i polityk regionalnych uwzględniających wolontariat pracowniczy – na serio! Nasze międzysektorowe Rekomendacje Okrągłego Stołu Wolontariatu Pracowniczego wypracowane podczas gdańskiego Forum Wolontariatu Pracowniczego 8 listopada 2022 niosą ważne przesłanie i wyzwanie dla nas wszystkich.”

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.