INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/ISP-scaled.jpg Czas na rewizję i modernizację Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Czas na rewizję i modernizację Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

mat. organizatorów wydarzenia
27.03.2024
Dorota Bałamonczek-Fabich Justyna Szybska-Lewandowska
Dorota Bałamonczek-Fabich
Justyna Szybska-Lewandowska
AUTOR
Dorota Bałamonczek-Fabich Justyna Szybska-Lewandowska
Dorota Bałamonczek-Fabich
Justyna Szybska-Lewandowska
27.03.2024

Czas na weryfikację Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Rozpoczęły się spotkania z przedstawicielami interesariuszy ISP. Samorząd Województwa Pomorskiego chce zadbać o stworzenie warunków i przyjaznej przestrzeni do rozwoju innowacji. Tak zrodziła się potrzeba spotkań i przeprowadzenia badania opinii przedsiębiorców, uczelni, instytucji badawczy i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową, wokół obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Pomorskie specjalizacje

Inteligentne Specjalizacje Pomorza to obszary gospodarki o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności, ważne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki województwa, bazujące na unikatowych zasobach regionalnych. W ramach ISP zakłada się realizację prac badawczo rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju konkurencyjnych w skali krajowej i międzynarodowej produktów i usług rynkowych.

W województwie pomorskim wyodrębnione są cztery specjalizacje:

ISP1- Technologie offshore i portowo-logistyczne,

ISP2- Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,

ISP3- Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii w paliw oraz w budownictwie,

ISP4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

ISP tworzą aktywne platformy współpracy pomiędzy różnymi partnerami i interesariuszami, w szczególności łączą naukę z biznesem oraz angażują organizacje pozarządowe. Działania w ramach specjalizacji umożliwiają pomorskim przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom badawczym uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania oraz wspierają pracodawców poprzez ukierunkowanie na atrakcyjne i nowoczesne miejsca zatrudnienia.

Czas na rewizję

Po kilku latach funkcjonowania i umacniania ISP, przyszedł czas weryfikacji ich zapisów, przede wszystkim pod względem aktualności proponowanych rozwiązań, nowych obszarów i potrzeb.

Rozpoczęły się spotkania, które stanowią okazję do poznania planów, tych bliższych i dalszych, na animacje i wsparcie obszarów ISP. Podczas spotkania w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym 26 marca 2024 r. Stanislaw Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego zdradził kilka szczegółów na temat planowanego konkursu na tzw. Regionalne Agendy Badawcze.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji, pełniący rolę ekspertów przy poszczególnych stolikach tematycznych, wokół których toczyły się dynamiczne rozmowy co do zakresów specjalizacji morskiej, ICT, energetycznej i zdrowotnej. Każdą ze specjalizacji czekają zmiany zapisów. Współorganizatorem wydarzenia była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Finanse na innowacje

Obecnie wkracza nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027. Niosąca ze sobą nowe możliwości i szanse dla pomorskich podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzących innowacje. Aby jak najtrafniej odpowiedzieć na regionalne potrzeby Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przygotował badanie ankietowe, celem adekwatnego zadedykowania środków.

Dzięki jej wynikom zostaną zweryfikowane trendy i tematy, wokół których skupione są Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Wyniki pozwolą sprawdzić czy zakresy ISP są nadal aktualne, czy  wymagają modyfikacji. Ankieta pomoże też podjąć decyzję o kluczowych obszarach, w jakie chcemy zainwestować środki na badania i rozwój. Zakresy tematyczne ISP oraz priorytetowe kierunki badawcze zostały określone we współpracy ze środowiskiem gospodarczym i naukowym w 2016 roku, a zaktualizowane w 2019 roku.

Wypełnij ankietę

Czekamy na uwagi i spostrzeżenia, a także propozycje nowych zakresów tematycznych oraz priorytetowych kierunków badawczych zarówno z obszaru Państwa działalności statutowej jak i tej planowanej, w której posiadają Państwo potencjał badawczo-rozwojowy, uwzględniając cztery obszary specjalizacji:

  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne,
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Wypełnij ankietę do 5 kwietnia br. w wybranym obszarze ISP. Ankieta dostępna jest tutaj.

Istnieje także możliwość wypełnienia ankiet w kilku specjalizacjach, w zależności od wiedzy, potencjału i zainteresowania organizacji.

Masz pytania? Skontaktuj się Dorotą Bałamonczek-Fabich
e-mail: d.balamonczek@pomorskie.eu
tel.: 58 326 87 94

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.