BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/gitary-scaled.jpg Co wspólnego mają gitary Mayones z pomorskimi uczelniami? Podsumowanie projektu μGranty B+R

Co wspólnego mają gitary Mayones z pomorskimi uczelniami? Podsumowanie projektu μGranty B+R

materiały Politechniki Gdańskiej
03.11.2023
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
03.11.2023

Nowatorskie pomysły przedsiębiorców nabrały wiatru w żagle dzięki finansowemu i eksperckiemu wsparciu w ramach projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw". Firmy skorzystały z najwyższej klasy usług badawczych, dzięki którym rozwinęły i wprowadziły na rynek swoje pomysły i produkty.

Jednym z uczestników projektu jest rodzinna firma z Gdańska, zajmująca się projektowaniem i produkcją gitar elektrycznych i basowych. Rozważania dotyczące udziału w projekcie rozpoczęły się, gdy pojawiły się trudności z pozyskaniem surowca do produkcji gitar. Firma Gitary Mayones tworząca najwyższej klasy instrumenty bazowała na jesionie bagiennym, pozyskiwanym z Luizjany. Drzewa, z których pozyskuje się materiał do produkcji gitar, rosną na terenach zalewowych. Z uwagi na wydłużenie okresu zalewowego, czas pozyskania surowca dramatycznie się skrócił, uniemożliwiając otrzymanie odpowiedniej ilości drewna.

Współpraca z naukowcami w imię dobrego dźwięku

Firma potrzebowała znaleźć materiał, który zastąpiłby trudne do pozyskania drewno, jednocześnie utrzymując wysoką jakość dźwięku. Stąd pomysł na nawiązanie współpracy z Politechniką Gdańską i wzięcie udział w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”. Naukowcy w ramach usług badawczo-rozwojowych przeprowadzili badanie alternatywnych materiałów mogących stanowić zamiennik drewna.

Historia udziału firmy Gitary Mayones w projekcie dostępna na platformie Youtube

Przedsiębiorstwo biorąc udział w projekcie oprócz wsparcia finansowego, skorzystało również z pomocy eksperckiej naukowców z Politechniki Gdańskiej i zaawansowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Narzędzie wsparcia innowacji na Pomorzu

Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” powstał z myślą o stworzeniu kompleksowego wsparcia: finansowego i eksperckiego dla pomorskich firm, które poszukują rozwiązań na bazie działalności badawczo-rozwojowej. Otrzymane środki finansowe pozwoliły firmom zmniejszyć bariery ekonomiczne, które bywają czynnikiem ograniczającym przedsiębiorstwa w angażowaniu się w projekty B+R. Program stworzył sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, gdzie pomysły przedsiębiorców mogły przerodzić się w konkretne rozwiązania.

Platforma wymiany najlepszych praktyk

Dzięki projektowi wypracowano platformę współpracy pomiędzy biznesem a nauką, opartą na wymianie wiedzy, doświadczeniach i najlepszych praktykach. Naukowcy mieli okazję pracować nad realnymi projektami, dostarczając firmom cenne narzędzia i rozwiązania oparte na najnowszych osiągnięciach nauki. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa przekazywały naukowcom swoje unikatowe wyzwania, co skutkowało badaniami bardziej skoncentrowanymi na praktycznych potrzebach rynku. Projekt nie tylko wpłynął na rozwój konkretnych firm, ale także na całe społeczności naukowe i biznesowe, inspirując do tworzenia innowacji i wprowadzania ich na rynek. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu innowacyjności w regionie.

O projekcie

Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł. Projekt realizowany jest przez spółkę celową Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o. w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytety Medycznego) oraz Univetum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.